AnasayfaSürdürülebilir KalkınmaSosyal Kalkınma

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önleme rolünü üstlenmek üzere Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı kuruldu.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek üzere, 75 kuruluş ortaklığında oluşturuldu.

Ağın amacı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet yürüten ulusal ve yerel sivil toplum örgütü (STÖ), üniversite ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önleme çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek. Ağ, çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, ulusal ve uluslararası yasaları temel alıyor; ve yeni bilgi teknolojileri sayesinde bilginin en yaygın biçimde dağıtılması ve ulaşılabilir olmasını sağlayacak çalışmalar yürütüyor.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı protokol imza listesinde ise Nisan 2016 tarihi itibariyle şu kuruluşlar yer alıyor:

 1. Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV – Mother Child Education Foundation
 2. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Ankara Bar Association Child Rights Centre
 3. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Klubü Derneği – Ankara Hitit Youth and Sports Club
 4. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi – AÇOK – Ankara UniversityFaculty of Medicine Child Protecion Center
 5. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı – Mother and Infant Health Foundation
 6. Başak Kültür ve Sanat Vakfı – Başak Culture and Art Foundation
 7. Başka Bir Okul Mümkün DerneğiAnother School is Possible Association
 8. Bebek Ruh Sağlığı Derneği – Turkish Association for Infant Mental Health
 9. Beyaz Sayfa Çocuk Derneği – White Paper Children Association
 10. Bursa Barosu – Bursa Bar Association
 11. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi – ÇOÇA İstanbul Bilgi University Children’s Studies Unit
 12. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – CİSST Civil Society Association inPenal System
 13. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Association for Supporting Contemporary Life
 14. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / Association for Struggle Against Sexual Violence
 15. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği – ÇAREDER Child Mental Health andGuidance Association
 16. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı – Lawyers Network for Children
 17. Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği – ÇAÇADER Children Under Same Roof Association
 18. Çocuk Hemşireliği Derneği Association of Child Nurses
 19. Çocukları Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği – ÇOVAK – Association for ProtectionSociety
 20. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme DerneğiChild Abuse and Neglect Prevention Association
 21. Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme DerneğiTurkish Society for Prevention of Child Protection Centers Support
 22. Çocuk Vakfı – Child Foundation
 23. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği – Child and Information Safety Association
 24. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı – ÇTCS – Network forCombat Commercial Sexual Exploitation of Children – CSEC Network
 25. Diyarbakır Barosu – Diyarbakır Bar
 26. Eğitim-Bir Sen – Union of Educators Solidarity
 27. Eğitim Reformu Girişimi – Education Reform Initiative
 28. Eksi 25 Derneği – Below 25 Association
 29. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi – Gazi University Child Protection Center
 30. Genç Erişim Derneği – Youth Access Association
 31. Genç Hayat Vakfı – Young Life Foundation
 32. Gençlik Servisleri Merkezi – GSM – Youth Services Center
 33. Gündem Çocuk – Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği – The Agenda is Children: The Association for Promoting, Universalizing, Implementing, and Monitoring the Implementation of the Rights of the Child
 34. Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı – Güven Education and Health Foundation
 35. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği – HASUDER – Turkish Society of Public HealthSpecialists
 36. Humanist Grup Derneği – Humanist Group Association
 37. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği – Life is in Your Hands Youth Academy Association
 38. İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association
 39. İnsan Hakları Araştırmaları Derneği – İHAD – Human Rights Research Association
 40. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi – Istanbul Bar Child Rights Center
 41. İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi – İzmir Bar Association Child Rights Center
 42. Kalkınma Atölyesi Kooperatifi – Development Workshop Cooperative
 43. KAMER Vakfı – KAMER Foundation
 44. Kaos GL Derneği – Kaos GL Cultural Research Association
 45. Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği – Black Sea Region Roman Culture Research, Training and Development Association
 46. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği – Black Sea ProvincesWomen Platform Samsun Association
 47. KİKAP- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği – Black Sea ProvincesWomen Platform Trabzon Association
 48. Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği – Foster Family, Adoption Association
 49. Kültür Kenti Vakfı – Culture City Foundation
 50. Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma MerkeziMarmara University Child Protection Implementation and Research Center
 51. Mazlum Derneği Mazlum Association
 52. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği – ÖZ-GE DERSolidarity with Freedom-Deprived Juvenile
 53. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu – Sabanci University Gender Forum
 54. Sarmaşık Derneği; Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir KalkınmaIvy Association: Combating Poverty and Sustainable Development
 55. Sakarya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu – Sakarya Bar Children’s Rights Commission
 56. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği – SHUDER – Turkish Society of Social Workers
 57. Sulukule Gönüllüleri Derneği – Sulukule Volunteers Association
 58. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği – Tarlabaşı Community Center
 59. Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği – DUYDER – Social Awareness and Anti-Violence Association
 60. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı – TCYOV – Turkish Foundation of Freedomto Children
 61. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği – Turkish Association for Child andAdolescent Psychiatry
 62. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – TEGV Educational Volunteers Foundation of Turkey
 63. Türk Eğitim Sen – Turkish Education Union
 64. Türkiye Gençlik Birliği Derneği – Youth Solidarity Association of Turkey
 65. Türkiye Gençlik Federasyonu – Youth Federation of Turkey
 66. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı – Children in Need of Protection Foundation of Turkey
 67. Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı – TOÇEV – Tuvana Education Foundation for Children
 68. Türkiye Psikiyatri Derneği – Psychiatric Association of Turkey
 69. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği – Turkish Psychological Counseling and Guidance Association
 70. Türk Psikologlar Derneği – Turkish Psychologists Association
 71. Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği – TurkMSIC Turkish Medical Student’sInternational Committee
 72. Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği – Flying Baloon Child and Youth Association
 73. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği – Flying Broom Women Communication and Research Association
 74. Uluslararası Çocuk Merkezi – ICC – International Children Center
 75. Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı -YÖRET-Foundation for Promotion of Guidance and Counceling in Higher Education