AnasayfaSosyal KalkınmaYönetişim ve Kentler

Doğruluk Payı Siyasi Demeçlerin Doğruluğunu Ölçüyor

Doğruluk Payı girişimi ekibi, Türkiye siyasi aktörlerinin günlük demeçlerini takip ederek, iddiaların doğruluğunu değerlendiriyor.

Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği girişimi olan Doğruluk Payı tarafından, Türkiye’nin ileri gelen siyasi aktörlerinin demeçleri günlük olarak takip ediliyor ve beş farklı seviyeden oluşan ölçeğe göre aktörlerin iddialarının doğruluğu ölçülüyor. Sonuçlar internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılıyor.

Doğruluk Payı’nın ölçeği üç farklı kriterde değerlendiriliyor: iddiada dayanak olarak gösterilen nitel ve nicel verilerin kamuya açık kaynaklardaki verilerle uyuşması, nitel ve nicel verilerin doğrulandığı veya yanlışlandığı kaynakların kalitesi, iddianın söylenme amacı ve bağlamın uygunluğu.

Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine göre analizler sunan Doğruluk Payı’nın ayrıca, beş seviyesi bulunuyor; doğruluk payı vardır/ kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır/ kısmen doğruluk payı vardır/ büyük ölçüde doğruluk payı yoktur/ doğruluk payı yoktur.

Söz konusu girişimin amacı, siyasi aktörlerin daha sorumlu davranmaları ve seçmen kitlenin ise daha bilgili olmasına katkı sağlamak.