AnasayfaKalkınmaKalkınma Hedefleri

Douglas Frantz: “Sürdürülebilir kalkınma dünyanın geleceği için kritik önemde”

Douglas Frantz: “Sürdürülebilir kalkınma dünyanın geleceği için kritik önemde”

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), kendisini milliyetçi politikalara yatkın kılarken ideallerini savunmak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için daha güçlü bir liderlik rolü oynuyor.

OECD genel sekreteri Douglas Frantz, “Bu örgütün temelini oluşturan, kanıta dayalı analiz, olgu bulma, çok taraflılık, şeffaflık ve açık sınırlar gibi çeşitli sektörlerden gelen saldırılara maruz kalmaktadır” dedi. “Bence OECD’nin 60 yıldır inşa edilen değerler için ayağa kalkılması gerçekten kritik bir durum” diye belirtti.

Bu değerleri savunmak, özellikle dünyanın yüzleştiği en kötü krizlerinin yaşandığı 1945 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınmanın neden kritik önem taşıdığı konusunda politikacılara ve kamuoyuna daha iyi bir şekilde anlatmak ve gerekliliğine ikna etmek için önem taşıyor.


hq720OECD ve Birleşmiş Milletler için en büyük öncelik, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasının dünyamız için ne kadar acil olduğunu anlatmaktır. Frantz, “İnsanların bu durumun acil olduğunun anlaması için iyi niyetli bu olguları somut bir şekilde ele alıp anlatmak gerekiyor” dedi.


Frantz, özellikle ABD’nin önemli ölçüde yapılan dış yardım taahhütlerini geri çekmemesini umduğunu söyledi. Yine de OECD, ABD hükümetinin finansman kesintilerinden kaynaklanan eksiklikler nedeniyle geriye kalan dünyanın yarattığı boşlukları doldurmasına yardımcı olacak yeni yollar bulmalı diye belirtti.

OECD, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini iş planlarına dahil eden şirketlerin değişen dünya düzenine daha iyi ve daha donanımlı bir şekilde uyum sağlayacağını ve de diğer kurumlardan daha iyi performans göstereceğini belirterek özel sektörün adım adım ilerleyeceğini savunuyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri söz konusu olduğunda bunu dünyaya yardım fırsatı olarak görmeyen herhangi bir şirket, aynı zamanda kendilerini de bir adım öne çıkartacak fırsatları kaçırmış oluyor. Çünkü sürdürülebilir bir kalkınma sağlayamayan bir şirket, zamanla istikrarsızlık ve yolsuzluk sorunlarıyla karşılaşacak bir süre sonra sektörde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek.

Volvo-Diesel-Mechanic-Apprenticeship-480x319

Bu noktada, OECD, kalkınma sektörüne daha fazla para yatıracak özel sektörden destek sağlamanın yollarını arıyor. Kar elde etmek ya da iyi bir pazar inşa etmek için iyi bir kurumsal çalışma yaklaşımının önemli olacağını vurgulayan örgüt, Afrika’da mekanikçileri eğitme amaçlı kurulacak üç okulun inşası için sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklık kuran otomobil üreticisi Volvo örneğine dikkat çekti.

OECD’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için eylem planı

OECD’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini sağlamak için gelişmelerin ölçülmesi, hedeflere ulaşmak için kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi ve hedeflerin finanse edilmesi için yeni yollarının bulunmasına yardımcı olunması gibi üç temel eylem planı vardır.

Organizasyon, şimdilik gelişmekte olan ülkelerden ulusal istatistikçilere ve harmanlanmış finansmanı katalize etmek için resmi kalkınma yardımını kullanmak da dahil olmak üzere, bu rollerle uyumlu bir dizi program başlattı.

Frantz, “Nihai hedefin, hükümetlere (hem OECD üyelere hem de ortak ülkelere) sürdürülebilir kalkınma hedefleri alanında nerede olduklarını anlamalarına yardımcı olmak ve ilerlemelerini sağlamak için en iyi ilkelerin neler olduğunu” söyledi.

Bu çabaların birçoğunu desteklemek, hükümetin yolsuzluğu ele almasıyla başlıyor. Bu sayede ülkelerin hedeflere ulaşma imkanları artıyor ve yeni fırsatlar daha cezbedici hale geliyor.

OECD forumunda ortaklık ve özel sektörün sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin finanse edilmesi ve uygulanmasında oynadığı rol hakkında bir konuşmada sürdürülebilirlik yatırımının çerçevesinin oluşturulmasına yardımcı olabilecek bir dizi ölçüt talep edildi. Bu sayede OECD’nin böyle bir çerçevenin oluşturulmasında karşılaştırmalı bir avantaja sahip olabileceğini belirtildi.

Kaynak