AnasayfaTeknoloji ve KalkınmaUluslararası Kalkınma

Dünya Bankası: “Avrupa’nın internet erişiminin ötesine geçmesi gerekiyor”

Dünya Bankası: “Avrupa’nın internet erişiminin ötesine geçmesi gerekiyor”

Dünya Bankası tarafından yayınlanan rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri eğer bölgede eşitsizliğin ve dışlamanın artmasının önüne geçmek istiyorlarsa, çalışanların internetin yarattığı yeni işlere uyum sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış politikaları uygulamaya koymaları gerekiyor. Bükreş’te tanıtılan Dijital Çağın Getirilerini Toplamak: Avrupa ve Orta Asya’da Kalkınma için İnterneti Kaldıraç Olarak Kullanmak başlıklı rapora göre, internete uygun fiyatlı ve neredeyse evrensel erişim AB ülkelerinin dijital teknolojilerin yarattığı fırsatlardan tam olarak yararlanmalarını sağlamak için yeterli olmadı ve çalışanlar ile dijital işler arasında daha iyi bir bağlantı kurarak bu erişimi daha yüksek seviyelere çıkarabilecek bir politika ortamı yaratmak için daha fazla şey yapılması gerekiyor.

Niteliksiz çalışanlar iş aramak için internete başvurmuyor

Rapora göre, dijital ödeme sistemlerinin kullanım seviyelerinin düşük olması ve sıkı düzenlemeler AB’de internet ekonomisinin büyümesini engelleyen tamamlayıcı faktörlerden bazıları. Örneğin, erken emeklilik ve yaşlılar için yaşam boyu öğrenme fırsatlarının eksikliği, bazı AB ülkelerinde bu nüfus gruplarının dijital ekonomideki işlere erişimlerini sınırlıyor.

Rapora göre, niteliksiz çalışanların iş aramak veya meslek ağlarına katılmak için internet kullanma olasılıkları nitelikli çalışanlara göre daha düşük olduğu göz önüne alındığında, AB’deki mevcut eşitsizlikler daha da ağırlaşabiliyor.

“İnsanların yeni politikalara uyum sağlamalarına yardımcı olunmalı”

Dünya Bankası ECA Bölgesi Ekonomisti ve raporun başyazarı Hernan Winkler’in konu ile ilgili görüşleri şöyle: “İnternet tarafından yeni ve daha önce görülmemiş fırsatlar yaratılmasına rağmen, özellikle nitelikli işçiler için olmak üzere dışlamanın artması olasılığı da mevcuttur. İnsanların yeni politikalara uyum sağlamalarına yardımcı olacak politikalar uygulamaya koymamız gerekiyor.”

“Gig ekonomisindeki çalışanlara yönelik sağlık ve emeklilik sigortasının kapsama oranını artıracak veya teknolojinin ortaya çıkarttığı işsizlerin yeni işlere geçişini kolaylaştıracak önlemler üzerine odaklanmak, kaçınılmaz teknolojik değişiklikleri önlemek amacıyla düzenlemeler yaratmaktan daha etkili olabilir.”

Paylaşım ekonomisinde kolaylık sağlanmalı

Rapora göre, paylaşım ekonomisinde vergi ve sosyal güvenlik primi ödemelerini kolaylaştırmaya yönelik politikalar çalışanları kayıt dışı ekonomiden dışarı çekerek onlara bir ölçüde istihdam koruması sağlayabilir. Özellikle rekabet ortamının nispeten daha zayıf olduğu Güney Avrupa bölgesi olmak üzere, AB’deki şirketler arasında rekabetin artırılması bilgi ve iletişim teknolojilerinin kabulünü yaygınlaştırmaya yardımcı olabilir.

Paylaşım ekonomisinin ve alternatif çalışma düzenlemelerinin yükselişi, yaşam boyu maaşlı işlerde çalışanları korumak için oluşturulan mevcut işgücü piyasası düzenlemeleri ve toplumsal sözleşme için yeni bir zorluk doğuruyor. AB dijital ekonomideki işleri daha kapsayıcı ve daha üretken kılmaya yönelik politika gündeminin başını çekmek için benzersiz bir fırsata sahip.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

kaynak.