Anasayfaİklim DeğişikliğiGöç ve Mülteciler

Dünya Bankası uyardı: İklim değişikliği kitlesel göçlere neden olacak

Dünya Bankası uyardı: İklim değişikliği kitlesel göçlere neden olacak

3 farklı bölgeden 140 milyon insanın çevre koşulları iyileştirilmediği sürece yaşadıkları yerlerden 2050 yılına doğru kitlesel göç etmesi bekleniyor.

Dünya Bankası’na göre iklim değişikliği sınırların ötesindeki ülkelerden insanların kitlesel göç hareketleriyle sonuçlanacak ve zaten on binlerce insanın bulunduğu hareketli bölgelerde nüfus daha da artacak.

Dünya bankası dünyanın gelişmekte olan üç bölgesinden 140 milyonun üzerinde insanın 2050 yılına kadar iklim koşulları yüzünden ülkelerinden göç etmesinin muhtemel olduğu bir rapor yayımladı.

large_NJ83oaB9grIOzEvf4Py9AYdzwik4c066rE98yA9Wj4s

Dünya Bankası, gelişmekte olan dünya nüfusunun %55’ini oluşturan üç bölgeyi inceledi.

Sahra Altı Afrika’da yaşayan 86 milyon, Güney Asya’da yaklaşık 40 milyon, Latin Amerika’da da 17 milyon insanın belirlenen süre içerisinde yerlerinden göç etmesi bekleniyor.

İnsanların bu türden akışları, yönetişimin, ekonomik ve sosyal kalkınmanın tehdit edilmesine neden olabilir ancak Dünya Bankası, en kötü etkilerin ortadan kaldırılmasının hala mümkün olduğuna dikkat çekti.

Dünya Bankası’ndan iklim değişikliği konusunda kıdemli yönetici John Roome, “İklim değişikliğine dayalı göç, yakın zamanda gerçek olacak ancak şu anda harekete geçmemiz ve cesurca davranmamız şartıyla bu bir kriz olmak zorunda değil” dedi.

Hükümetlerin alması gereken üç temel eylemi ortaya koydu: Birincisi, sera gazı azaltımlarını hızlandırmak; ikincisi, ulusal hükümetlerin iklim değişikliği göçünü ulusal kalkınma planlarına dahil etmeleri; ve üçüncü olarak, kalkınma planlamasında kullanılmak üzere daha fazla veri ve analize yatırım yapmak.

Ülkeler içinde, iklim değişikliğinin etkileri, çok sayıda “sıcak nokta” yaratacaktır: insanların çok sayıdan uzaklaştığı alanlar ve taşındıkları alanlar.

Roome, “Yerel planlamacıların kaynakların erişilebilir olduğundan emin olmaları ve kapsamlı ve koordineli bir şekilde yapılmasını sağlamaları gerekiyor” dedi.

Küresel olarak, on milyonlarca kişinin de benzer şekilde etkilenmesi bekleniyor ve bu da ulusal ve yerel yönetimler için büyük sorunlar yaratıyor. Nüfusun yaklaşık % 3’ünün, incelenen bölgelerdeki iklim değişikliğinden dolayı hareket etmesi muhtemel görülmüştür ve bu oran başka yerlerde de tekrarlanabilir.

Ülkeler arasındaki göç, daha önce sınır ötesi çatışmalar potansiyeline sahip yerlerde daha çok dikkat çekmişti; ancak iç göç, altyapıya, işlere, yiyeceklere ve su kaynaklarına baskı yaparak çok fazla aksamaya neden olabilir.

140 milyon rakam mevcut eğilimlerden tahmin ediliyor, ancak değişiklikler yapılırsa bu sayı azaltılabilir. Rapora göre, ekonomik kalkınma daha kapsamlı bir şekilde yapılırsa, örneğin daha iyi eğitim ve altyapı yoluyla, üç bölgedeki iç göç 65 milyon ile 105 milyon arasında düşebilir. Sera gazı emisyonları üzerinde güçlü bir önlem alınırsa 70 milyonun göç etmesi 30 milyona düşürülebilir.

İklim değişikliğinin en fakir ve en savunmasız olanı etkilemesi muhtemeldir. Bu da tarımın dünyanın geniş bölgelerinde zor ve hatta imkânsız hale getirilmesi, su kaynaklarını tehdit etmesi ve bazı bölgelerde sel, kuraklık ve sıcak hava dalgalarının olasılığını artırmasından kaynaklanır.

Dünya Bankası’nın CEO’su Kristalina Georgieva, yayınlanan son rapor için “Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve uzak görüşlü kalkınma planlaması yapmak için küresel eylemin bir sonucu olarak, iklim kaynaklı göçlerin sayısı on milyonlarca azaltılabilirdi. Şimdi ortaya çıkan iklim değişikliği tehditlerini planlamak ve harekete geçirmek için bir fırsat var. ” ifadesinde bulundu.

Kaynak