Anasayfaİklim DeğişikliğiÇevresel Kalkınma

Dünya İklim Değişikliğine Nasıl Bakıyor?

Dünya İklim Değişikliğine Nasıl Bakıyor?

Pew Research Center, dünyanın iklim değişikliğine nasıl baktığını araştırdı. Sonuçlarını 7 maddede açıkladı.

ABD’nin tarafsız araştırma kuruluşu Pew Research Center (PRC) tarafından, dünya genelinde ülkelerin iklim değişikliği konusunu nasıl değerlendirdiğini araştırdı.

Herkesin iklim değişikliğine aynı bakmadığı gerçeğinden yola çıkarak yapılan bu araştırmanın amacı; iklim değişikliğine yönelik çözüm üretilmeden önce konuya ilişkin tüm bakış açılarının anlaşılmasını sağlamak.

Bu kapsamda PRC; Mart-Mayıs 2015 tarihleri arasında, dünya genelinde 40 ülkeden 45.435 kişi ile görüşme yapmış ve elde ettiği bulguları 7 soruda toparlamış:

  • Hangi ülkeler iklim değişikliğiyle daha çok ilgileniyor?

Ülkelerin %54’ü, bunu çok ciddi bir mesele olarak; %85’i ise bir şekilde önemli olarak görüyor. Latin Amerika bu konuyu, Kuzey Amerika’dan ve dünya genelinden daha fazla önemsiyor (%74).

  • Hangi ülkeler iklim değişikliğiyle daha az ilgileniyor?

Beş yıl öncesine göre ülkeler geneli bu konuya daha az endişeli bakıyor. İklim değişikliğini ciddi bir mesele olarak değerlendirme çerçevesinde; sırasıyla Türkiye, Güney Kore, Arjantin ve Japonya, 2010-2015 yılları arasında büyük bir düşüş yaşayan başlıca ülkeler.

  • İklim değişikliğinin hangi sonuçları insanları daha fazla endişelendiriyor?

%44’lük bir ortalamayla kuraklık en çok belirtilen cevap. Latin Amerika ve Afrika aynı oranda (%59) kuraklığı en çok önemseyen kıtalar oldu. Bunun dışında; sert hava koşulları ve uzun süreli çok sıcak havalar dünya genelini endişelendiren diğer şartlar olarak öne çıktı.

  • Amerika kıtasında hangi ülkeler iklim değişikliğiyle daha çok ilgileniyor?

Burada cinsiyetler arası farklılık ön plana çıkıyor; kadınlar %51, erkekler ise %39 oranında endişe ediyor. Ayrıca, 18-19 yaş aralığındaki gençlerin, 50 yaş üzerine göre iklim değişikliğine daha ciddi baktığı görülüyor (%52).

  • Hangi ülkeler iklim değişikliğinin etkilerini daha çok hissettiğini söylüyor?

Latin Amerika %77’lik bir oranda, daha spesifik olarak Brezilyalılar %90 oranında iklim değişikliğinden etkilendiğini belirtiyor. Avrupa kıtasında ise Almanya’da %66 ve İtalya’da %65 oranları gözlemleniyor. Ayrıca, Afrika’nın genel olarak çok etklendiği görülüyor.

  • Dinin iklim değişikliğine bakışı nasıl?

Amerika kıtası Katoliklerinin yarısı iklim değişikliğini çok ciddi bir mesele olarak görüyor; kıta Protestanları ise diğerlerine kıyasla %34 oranıyla meseleyi daha az ciddi gören grup.

  • İnsanlar neyin iklim değişikliğini çözeceğini düşünüyor?

Araştırmaya katılanların %67’si, bireysel yaşam tarzında yapılacak değişikliklerin sorunu çözebileceğine inanıyor.