AnasayfaUluslararası Kalkınma

Dünyadaki ülkeler küreselleşme hakkında ne düşünüyor?

Dünyadaki ülkeler küreselleşme hakkında ne düşünüyor?

Geçmişe göre günümüz popülasyonu, küreselleşmenin iyi ya da kötü bir güç olduğuna dair ikiye bölünmüş durumda. Brexit ve Trump’ın seçimi gibi olayların ardından küresel ekonomiye ve yabancı kültürlere entegrasyon konusunda insanların süphesinin giderek arttığı ortada. Bu dengeleyici güç her zaman var olsa da yalnızca yakın tarihte seçimlerin ve referandumların sonuçlarını değiştirecek kadar güçlü hale geldi.

Peki popülasyonun olası büyüklüğü ne kadar ve bu büyüklük ülkeden ülkeye ne kadar değişiklik gösteriyor ?

Raconteur’un yeni infografisi, 19 ülkenin küreselleşme konusundaki anket verilerini gösteriyor. Bir yıldan kısa bir süre önce YouGov tarafından yayınlanan anket, uluslararası ticareti, doğrudan yabancı yatırımları ve göçün etkisini kapsıyor.

Elde edilen verilere göre ülkelerin, küreselleşmenin dünya için iyi mi yoksa kötü bir güç mü olduğu yönünde verdikleri cevaplar şu şekilde;

Türkçe Anket 2

Bakış açıları ülkelere göre farklılık gösteriyor

İlginç bir şekilde küreselleşme için Fransa’da %37 gibi bir olumlu düşünce hakimken Vietnam’da bu oran %91’e  kadar uzanıyor, bu da konuya yönelik çok çeşitli tutumların olduğunu temsil ediyor. Bu 19 ülke arasında, küreselleşmeyle ilgili en olumlu düşünen Filipinler (%85), Hindistan (%83) ve Endonezya (%72) gibi yerlerde görülüyor ki bu ülkeler de gelişen pazar eğiliminde olan ülkeler. Bu ülkelerde ekonominin, artan küresel sermayeyle ve ticaret erişimiyle genişlediği için pazarın hızlı bir şekilde büyüdüğü görülüyor.

Şüpheci görünen ülkeler, ekonomik olarak daha gelişmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri’nde yanıt verenlerin sadece %40’ı küreselleşmeyi iyi bir güç olarak görüyor, %27’si bunu kötü bir güç olarak görüyor ve nüfusun %33’lük kısmı da bu konu da kararsız. İngiltere ve Avustralya’nın benzer yüzdeleri bulunurken Fransa ise küreselleşmenin iyi bir güç olduğunu söyleyen en düşük yüzdeye sahip. Gelişmiş ülkelerin şüphecilik gösterdiği doğru olsa da, batı dünyasının çok fazla bölünmüş olduğu açıkça görülüyor. Almanya (%60), Danimarka (%68), İsveç (%63) ve Finlandiya (%56) gibi Avrupa ülkeleri, ankette çoğunlukla küreselleşme lehine oy kullanmış durumlar. Bu görüş ayrılığının uzlaştırılması zor görünüyor. Pek çok yatırımcının mevcut ortamdaki jeopolitik risklere odaklanmasının nedeni bu olabilir.

Kaynak