AnasayfaEkonomik KalkınmaSosyal Kalkınma

Dünyanın En Kapsayıcı Ekonomileri

Dünyanın En Kapsayıcı Ekonomileri

Dünya Ekonomik Forumu tarafından dünyanın en kapsayıcı ekonomileri açıklandı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) gerçekleştirdiği araştırmalarda, kalkınma çerçevesinde dünyanın en kapsayıcı ülkeleri açıklandı. Bununla ilintili olarak DEF, gelir ve fırsatlarda yaşanan durağanlık ve kutuplaşmanın önüne geçilmesi için neler yapılabileceğini de sorguluyor.

DEF’nin Kapsayıcı Kalkınma Endeksi şunları içeriyor: 1- Büyüme ve Kalkınma (gayri safi yurtiçi hasıla, işgücü verimliliği, istihdam ve sağlıklı beklenen yaşam süresi), 2- Kapsayıcılık (ortalama hane geliri, yoksulluk oranı, gelir Gini katsayısı ve refah Ginisi) ve 3- Nesillerarası Adalet ve Sürdürülebilirlik (ayarlanmış net birikim, devlet borcu, bağımlılık oranı ve gayri safi yurtiçi hasılı karbon yoğunluğu).

Bu bağlamda en kapsayıcı gelişmiş ülkeler şunlar: 1- Norveç, 2- Lüksemburg, 3- İsviçre, 4- İzlanda, 5- Danimarka, 6- İsveç, 7- Hollanda, 8- Avustralya, 9- Yeni Zelanda ve 10- Avusturya.

En kapsayıcı gelişmekte olan ülkeler ise şunlar: 1- Litvanya, 2- Azerbaycan, 3- Macaristan, 4- Polonya, 5- Romanya, 6- Uruguay, 7- Letonya, 8- Panama, 9- Kosta Rika ve 10- Şili.