Anasayfaİklim DeğişikliğiEkoloji, İklim-Kırsal Kalkınma

Ekolojiye Dair Ne Varsa: İklimAdaleti.org

Ekolojiye Dair Ne Varsa: İklimAdaleti.org

Ekoloji Kolektifi tarafından; kentler ve iklim, enerji, ekoloji konularında güncel bilgiler verilen bir internet portalı oluşturuldu.

Ekoloji Kolektifi 10 Aralık 2015 tarihinde yayına giren www.iklimadaleti.org internet sayfası aracılığıyla; ulusal ve uluslararası platformda varolan enerji politikaları üzerine tartışmaları ve kent-ekoloji ekseninde gerçekleşen yerel hareketleri kamuyla paylaşıyor.

Kolektif 2002 yılında hukukçu ve sosyal bilimciler tarafından kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmesinden bu yana GDO, tarım, biyolojik çeşitlilik, nükleer santraller, kömüre dayalı büyüme ve yerel hareketlerin ekolojik yaşam çabaları üzerine çalışmalar yürütüyor.

Söz konusu internet sayfası ile amaç, halkı kent ve ekoloji çerçevesinde dünyada yaşananlar hakkında bilgilendirmek, hak ara bilincinin gelişmesine ve iyileşmesine yardımcı olmak. Gerze’de 2010 yılında mücadele veren İklim Adaleti Koordinasyonu’nun bir parçası olan kolektif; yerel hakların hukuki ve bilimsel ihtiyaçlarının karşılanması, iklim savunması çabalarının duyurulması ve dayanışma gösterilmesi için çalışıyor.