AnasayfaKalkınma

Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan 2017 Yılı Teknik Destek Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan 2017 Yılı Teknik Destek Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı, Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde;güney ege bölgesindeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamaktır.

2017 Yılı Teknik Destek programı Kapsamında

 • Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Kalitenin, katma değerin, verimliliğin artırılması, markalaşma ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Nitelikli işgücü için mesleki eğitim ve istihdamın geliştirilmesi,
 • Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,
 • Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
 • Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,
 • Kurum/kuruluşların kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin yenilikçi uygulamalarla geliştirilmesi.

Programın toplam bütçesi 600.000TL’dir.

Kimler başvurabilir?

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)
 • Yerel yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversite rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Birlikler ve kooperatifler,
 • İş Geliştirme Merkezleri,
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

2017 yılı Teknik Destek kapsamında okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, mahalle muhtarlıkları gibi kamu kuruluşları uygun başvuru sahibi değildirler.

Son Başvuru: 29 Aralık 2017  

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak