AnasayfaGirişimcilikGöç ve Mülteciler

Harvard Business School’un araştırmasına göre göçmenler, iyi bir girişimci oluyor!

Harvard Business School’un araştırmasına göre göçmenler, iyi bir girişimci oluyor!

ABD’deki girişimci eğilimlerini inceleyen araştırmaya göre göçmenler iş konusunda oldukça iyiler.

ABD’ye göçenlerin yalnızca daha fazla iş girişiminde bulunma konusunda değil, şirketlerinin başarıya ulaşması konusunda da ABD’de doğan insanlardan başarılı olma ihtimalleri daha yüksek.

Harvard Business School’un yaptığı çalışmayla, ABD’de bulunan yeni işletmelerinin istihdam artışları üç ve altı yıllık dönemlerde karşılaştırıldı. Sonuçlar, göçmenler tarafından kurulan şirketlerin daha hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve ABD’de doğmuş girişimciler tarafından başlatılanlardan daha uzun süre hayatta kalacağını gösteriyor.

Bununla birlikte, çalışmanın yazarları Sari Pekkala Kerr ve William R. Kerr, göçmen girişimcilerin işletmelerinin maaş büyümesi açısından doğuştan ABD’li şirketlerden daha iyi performans göstermediğini tespit etti. Aslında, göçmen kökenli şirketlerin daha düşük ücret artışı sağlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirttiler.

ABD’de yeni girişimcilerin değişen yapısı (1996 – 2016)

Grafikte görüldüğü gibi, ABD’deki yeni girişimcilerin bileşimi değişiyor. 1996’dan 2016’ya kadar geçen on yılda, ABD doğumlu kurucuların oranı düşerken, göçmen girişimcilerin oranı ikiye katlanıyor.

Göçmen kökenli işletmelerdeki yükseliş, Birleşik Devletler Nüfus Sayımı verilerinin hem sayı olarak hem de 1970’den bu yana toplam nüfusun bir oranı olarak genişlediği, büyüyen bir yabancı nüfusun yansıması olduğu görülüyor.

Çeşitlilik inovasyonu tetikliyor

Göçmenler, başarılı girişimciler olmanın yanı sıra, aynı zamanda kurulmuş şirketlere başarılı bir şekilde yardımcı olacak zengin fikir, tutum ve deneyimler getirebiliyorlar.

Çalışmalar, farklı dillerin, kültürlerin ve iş yöntemlerinin deneyimlerinin, özellikle de uluslararası alanda çalışan işverenlere değerli kazançlar sağladığını gösteriyor.

Sekiz ülkeden yaklaşık 1,700 şirketten oluşan bir ankete göre, çeşitli işgücüne sahip olan şirketlerin, benzer geçmişlere sahip kişilerden oluşan şirketlerden daha iyi mali sonuçlar elde ettiğini ortaya koymuştur. Araştırmacılar, sekiz ülkede de çeşitlilik ve inovasyon arasında olumlu bir bağlantı bularak; en yenilikçi grupların, en çeşitli personel yapısına sahip gruplar olduklarını kanıtladılar.

Farkılı kültürlerden, geçmişlerden ve deneyimlerden çalışanları bir araya getirmekten en yüksek faydayı sağlayabilmenin yolu, takımın her bir üyesinin kendini takımın bir parçası olarak hissedebilmesine bağlıdır. Harvard Business Review’da yazan HubSpot’un Uluslararası Operasyonlar ve Strateji Başkan Yardımcısı Nataly Kelly, göçmenlerin dışarıdan biri olmanın nasıl bir şey olduğunu bildiklerini ve başkalarının kendi şirketlerinin kültürüne asimile/entegre olmasına yardımcı olmaya daha eğilimli olduklarını belirtti.

Kelly, anavatanlarını terk etmenin ve yeni bir ülkeye yerleşmenin zorluklarının üstesinden gelmenin, sağladığı varlığı kanıtlayan “göçmen zihniyetini” şirketlerin destekleyebileceklerini ekliyor. Uyum sağlamanın yanı sıra, yeni bir ülkeye göç etmek, sıkı çalışma, kişinin yeteneklerine olan güven ve belirsizlik toleransıdır. Bunlar aynı zamanda iş büyümesi ve hayatta kalma ile ilgili özelliklerdir.

Kaynak