AnasayfaKalkınmaEkonomik Kalkınma

ICE-EEIG ve IDEMA, Stratejik İş Birliği Anlaşması İmzaladı!

ICE-EEIG ve IDEMA, Stratejik İş Birliği Anlaşması İmzaladı!

ICE Ülke Direktörü Burçak Çullu “Türkiye’de büyüyen Avrupa Birliği ve Kalkınma Fonları alanında uzun yıllara dayanan deneyimlerini IDEMA ile paylaşmaktan mutlu olduklarını ve IDEMA’nın son 5 yılda kalkınma projeleri alanında Türkiye’de yenilikçi projeler ve ekip oluşturduğunu bu ekip ile Türkiye’de yakın coğrafyalarda birlikte projeler geliştirmekten mutlu olacaklarını” dile getirdi.

IDEMA Kurucu Ortağı Dr.Ali Ercan Özgür ise son 5 yılda IDEMA olarak sosyo-ekonomik kalkınma alanında farklı şehirlerde geliştirdikleri proje yönetim deneyimini Avrupa Birliği ve Kalkınma Fonları kapsamında ICE-EEIG ile stratejik iş birliği kapsamında büyütecek olmanın önemli bir süreç olacağını aktardı.

ICE Ülke Direktörü Burçak Çullu – IDEMA Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür

 

ICE-EEIG Hakkında

Avrupa Ekonomik Çıkar Gruplaşması – European Economic Interest Grouping (EEIG), uluslararası düzeyde yönetilen, kar amacı gütmeyen ve merkezi Brüksel’de bulunan, ekonomi odaklı bir sivil toplum kuruluşudur. EEIG, tüm çalışmalarının şeffaf ve güvenilir olduğunu ispat eden, Avrupa Birliği “Şeffaflık Kaydı”na taraftır ve bir Lobi Grubu olarak EEIG, Tek Pazar içersindeki ve AB üye devletleri ile dünyadaki diğer iş partnerleri arasında bir köprü görevi üstlenir.

ICE EEIG, üyelerinin teknik bilgi, uzman ağı ve finansal kapasite gibi güçlü yönlerini en üst seviyeye çıkarmak ve dünya çapındaki büyük Teknik Destek projelerinin zorlukları karşısında üyelerinin tüm koşullara donanımlı bir şekilde hazır bulunmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

IDEMA Hakkında

IDEMA-Uluslararası Kalkınma Yönetimi & Danışmanlık, 2001 yılından beri Türkiye’de ve dünyanın çeşitli noktalarında sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek için sürdürülebilir projeler ve küresel ortaklıklar geliştiren, kalkınma engellerine karşı yenilikçi çözümler üreten ve kalkınma uzmanları için küresel ortaklıklar kuran bir merkez görevi görmektedir.

IDEMA’nın ana amacı sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Yatırım Kuruluşları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı ticaret odaları ve çeşitli kamu kurumları ile ortaklıklar gerçekleştirerek projeler geliştirmektedir.