AnasayfaNüfus

İnteraktif Harita İle Dünya Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Dağılım

İnteraktif Harita İle Dünya Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Dağılım

Metrocosm.com tarafından yayınlanan interaktif harita dünyayı 6 farklı sosyoekonomik duruma göre bölümlere ayırıyor. Her ülkenin haritadaki yüz ölçümü onun dünya üzerindeki toplam payını gösteriyor.

GDP/GSYİH(Gayrisafi Yurtiçi Hasıla)

GSYIH ölçekli harita ekonomi alanında ABD’nin ne kadar baskın olduğunu gösteriyor. Ardından ona en yakın ülke olarak nüfusu 4 kat daha fazla olmasına rağmen ekonomik olarak  neredeyse nüfusunun yarısına yakın bir miktara sahip  olan Çin geliyor.

İç Borç

İç borç ölçekli haritaya bakıldığında iç borcu gayrisafi milli gelirden 2.3 kat büyük olan Japonya öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin iç borcuyla gayri safi milli geliri kıyaslandığında  neredeyse birbirine eşit görünüyor.

Nüfus

Dünya nüfusunun yaklaşık 5’de 3’üne ev sahipliği yapan Asya, tartışmasız dünyadaki en büyük 10 yerleşim yerine ev sahipliği yapıyor. Kendi başlarına Çin ve Hindistan, Avrupa, Afrika ve Amerika’dan daha fazla nüfusa sahip ama bugünlerde dengeler Afrika’ya doğru değişmeye başladı. UNICEF’in raporuna göre bu yüzyılın sonuna kadar dünyanın %40’ı Afrikalı olabilir.

Zenginlik

Eşitsizlik konusunda en çok konuşulan konu gayrisafi milli gelir tarafından az veya çok olarak temsil edilen gelir miktarı, ama tartışmasız zenginlik en alakalı ölçüm. Gelir uçurumu ile karşılaştırıldığında, zenginlik uçurumu gelişmiş ve gelişmekte olan uluslar arasında daha belirgin bir ayrım sağlıyor.

Milyarderler

Milyarderlere baktığımızdaysa dünyanın en zengin 20 insanından 15’i Amerikalı, bu yüzden Amerika milyarderlerin sayısının en yüksek olduğu yer ama nüfus oranıyla ilişkilendirildiğinde hem İngiltere’den hem de Almanya’dan daha az bir orana sahip bunun nedeni ise pek çok milyarderin mali cennet olan küçük Orta Doğu ülkelerinde yaşıyor olması.

İnteraktif sosyo-ekonomik haritaya ulaşmak için tıklayınız.