AnasayfaGençİşsizlik

İşsiz gençler, sağlık çalışanları krizine çözüm olabilir mi?

İşsiz gençler, sağlık çalışanları krizine çözüm olabilir mi?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefileri’nin üçüncüsü, evrensel sağlık ilkesini karşılamak için 2030 yılına kadar 40 milyon yeni sağlık ve sosyal bakım işi oluşturulmalı. Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization) verilerine göre, aynı zamanda küresel genç işsizliği de 2016 yılında 71 milyona ulaştı.

Peki bu iki problem birbirlerini çözmek için kullanılabilir mi? 

Dr_JamesCampbellThumbDünya Sağlık Örgütü Sağlık İş Gücü Departmanı Müdürü Jim Campbell, bu iki problemin birbirini çözebileceğini düşünüyor. Campbell, kalkınma uygulayıcılarının probleme geleneksel olmayan bir şekilde yaklaşması ve bir sonraki nitelikli sağlık profesyonelleri yeni eğitim modelleri hazırlaması gerektiğini belirtiyor.

Bu uygulamanın bazı ülkelerde zaten olduğunu belirten Campbell, Afganistan ve Etiyopya gibi ülkelerin hem gençleri eğitmek hem de sağlık hizmeti almaya yardımcı olmak için hızlandırılmış eğitim programlarına yönlendirdiğini ifade etti.

Gelişmekte olan ülkelerde çalışan pek çok tıbbi ve genç odaklı kuruluş, özellikle ilköğretim eksikliği bulunan bazı bölgelerde kamuoyunun zayıf ilgisini potansiyel engel olduğunu belirtiyor.

Birleşik Krallık yardım kuruluşu Y Care International, genelde yerel kuruluşlar ve mesleki eğitim kolejleri ile ortaklık kurarak, 15 ila 30 yaş arası işsiz gençlere kurumsal istihdam edilebilirlik programları sunuyor. YCI’nin desteklediği gençler, sıhhi tesisat, kaynak veya gıda üretimi gibi görevlerde eğitime devam ediyor.

Uluslararası Programlar Ara Yönetmeni Susannah Taylor, bu tarz organizasyonların, gençleri sağlık alanında çalışan olmaya desteklemeye açık olabileceğini söylüyor ancak  bu pek de kolay olmayabilir.

Taylor, tıp alanlarına yönelik eğitimler, uzun vadeli ve çok karmaşık dersler olup, fon desteği ve yüksek eğitim seviyesi gerektirdiğini vurguluyor. Üstelik gençler için  yararlı bir seçenek olacak eğitimlerin mesleki kurumlar tarafından sağlanılmasının, gençlere daha güvenli, daha iyi ve sürdürülebilir bir iş sağlayacağını, bu sayede gençlere iyi bir geleceğin de sunulabileceğini belirtti.

imgNURSES

Bazı uygulayıcılar, işsiz gençlerin sadece sağlık bakımı  için eğitim görmek için gerekli temel eğitimi almadıklarını iddia ediyor.

İngiltere Yardım Vakfı Sağlık ve Yoksulluk Eylem Programları Geliştirme ve Kalite Danışmanı Nicole Tobin, gençlerin kullandıkları yerel dillerinin uluslararası sağlık çalışmaları alanında rol almak isteyenlere engel olduğunu belirtti.

Çünkü, konuştuğu dil, eğitim sistemindekinden farklı olan genç gönüllülerin sağlık çalışanı olarak eğitilmesi çoğu zaman zor oluyor.

Sağlık çalışanları genellikle eğitimli kesimden geliyor. Doktora eğitiminin yedi yıl sürdüğü ve başlamadan önce de iyi bir eğitim almanın gerektiği durumda kötü eğitilmiş bir gençliği sağlık çalışanı haline getirmenin “büyük bir sorun” olduğu belirtiliyor. İngiltere’de dahi, işsiz gençlerin tıbbi eğitime yönlendirilmesi nadir görülen bir durum.

Üstelik genç bir kişiyi işe almanın sadece eğitimle ilgili olmadığını ve yaşam becerilerini de öğrenmeye ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor. Gençlerin işe alınması içi en azından temel aritmetik ve okur yazarlık, kişiler arası iletişim  becerilere sahip olması gerekiyor.

Taylor, geleneksel eğitim modellerini kırmak için kalkınma uzmanlarını ve hükümetleri, dijital eğitimle sunulan seçenekler gibi farklı tekniklerle daha nitelikli sağlık çalışanları haline getirmek için yeni modellere bakmaları gerektiğini söylüyor. Yoksul bölgelerde gençlerin sağlık alanı çalışanı olabilmeleri için temel eğitim eksikliğinin getirdiği engellerin üstesinden gelmeleri gerekiyor.

Eğitim yılı uzun süren doktorluk ve ebelik gibi sağlık programlarının tamamlanması için geçen süreyi kısaltmaya yönelik çalışmaların, gençleri işsizlikten kurtarmak için kilit unsur olabileceği düşünülüyor. YCI’nin desteklediği eğitim, ülkeye bağlı olarak iki ay ile iki arasında sürmesi planlanıyor.

Küresel Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin kalkınma kapsamında yerel yönetimlerin pek çok ülkede sağlık hizmetlerinde olduğu gibi genç işsiz insanlara sağlık eğitimi vermeleri gerektiğini söylüyor. 

Taylor, Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kurumların iş yaratma alanında ya da sağlık ve eğitim konularını mevcut öncelikler olarak belirlediğini de sözlerine ekledi.

“Küresel makro-ekonomik perspektif bakımından çok kısa bir döngü olan önümüzdeki beş yıl içinde, IMF, Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın bu ölçeği hayata geçirmeyi umut ediyoruz” diye belirtti.

Genç insanlara ulaşmak için doğru eğitimlere odaklanan sivil toplum kuruluşları, genç işsizlerin sağlık görevlisi rollerini üstlenmeleri için teşvik edilmesi gerektiği görüşündeler. İngiltere’nin yardım derneği Restless Development Müdürü Kate Muhwezi,  Batı Afrika gibi bazı ülkelerde ve bölgelerde gençlerin sağlık sektörü hakkında ılımlı bir görüşe sahip olduklarını söyledi.

Meslektaşı  Bobby Dean, genç işsizleri tıbbi eğitime almak isteyen hükümetlerin ve sağlık kuruluşlarının güven yaratması ve bu sektörü gençlere çekici ve erişilebilir kılmak için gençlik merkezli örgütlerle birlikte çalışılması gerektiğini söylüyor.

images

İngiltere Yardım Kuruluşu Gönüllü Hizmetler Gönüllü Hizmetler baş sağlık danışmanı Clive Ingleby, gençlerin gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık haklarını anlamaları ve desteklemeleri daha iyi sağlık hizmetlerini elde etmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Ingleby, “İnsanların sağlıklarını topluluk düzeyinde anlamalarını ve onlarla ilgilenmelerini sağlamak, sağlık çalışanlarının küresel açıdan yetersiz kalmasıyla başa çıkmanın önemli bir parçası” diyor. Ayrıca gençlerin, sağlık çalışanları krizinin çözümünün bir parçası olabileceğini bunun için de tek şartın yeterli sayıda genci bu iş için motive etmek ve gerekli eğitimi vermek olduğunu söylüyor. 

Kaynak