AnasayfaKentler ve Yerel KalkınmaGöç ve Mülteciler

İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılar: Görüşler ve Sorunlar Çalıştayı

İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılar: Görüşler ve Sorunlar Çalıştayı

İstanbul Politikalar Merkezi tarafından ‘İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılar: Görüşler ve Sorunlar Çalıştayı’ düzenlendi.

İklim değişikliği, transatlantik ilişkilerde çatışma analizi ve çözümü, siyasal ve sosyal konular alanlarında çalışmalar yürüten İstanbul Politikalar Merkezi (İPM); 2 Nisan 2015 günü bir çalıştay düzenledi.

İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılar: Görüşler ve Sorunlar Çalıştayı, mülteci ve göç krizinin kamu ve özel sektör kuruluş temsilcileri tarafından deneyimlerin ve yaşanan sorunların tartışılmasını sağladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) Bölgesel Müdahale Ekibi’nin elde ettiği verilere göre Türkiye’de 2.7 milyon kayıtlı Suriyeli mülteci bulunuyor. Iraklı, İranlı, Afgan mülteciler gibi Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğunun kentlerde yaşadıkları tespit edildi. Bu kapsamda, Ocak 2016 tarihi itibariyle İstanbul’da 400 bin suriyeli mülteci bulunduğu açıklandı.

Temel ihtiyaçların karşılanması, gösterilen çabaların belediyeler ile koordinasyon, psikolojik destek, eğitim (okul kaydı ve harcamaları), kadınların ihtiyaçları, çeviri/dil, sosyal entegrasyon ve barınma sağlanması, çalıştayda belirlenen temel sorunlar oldu.

Ayrıca, mültecilerin kalıcı olacağı göz önünde bulundurulduğunda, yetersiz politikalar ve hukuksal dayanaklar ile kapasite sorunlarının; ülkenin kentsel alanlarında sağlık,eğitim, lojistik ve güvenlik hizmetleri bakımından yerel yönetimler üzerinde baskı oluşturduğu görüşüldü.

Yerel yönetimlerin mültecilere yönelik hizmet sağlamasını gerektirecek herhangi bir hukuki zorunluluğun bulunmaması ve böyle bir hizmet götürmenin bir getirisi olmadığını düşünmesinden dolayı finansal sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Çalıştay sonucunda; teori ile pratiğin, yani hukuksal çerçeve ile günlük hayatın birbirine yaklaştırılması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği üzerinde anlaşma sağlandı.