AnasayfaYönetişim ve KentlerYerel Yönetimler

Manisa İli Proje Geliştirme Eylem Planı Çalışmaları Başladı

Manisa İli Proje Geliştirme Eylem Planı Çalışmaları Başladı

09 Mart itibari ile Manisa ilindeki altyapı çalışmaları ve analizler için 3 ay sürmesi planlanan proje geliştirme çalışmaları yerel aktörler ile gerçekleştirilecek olan 3 günlük  istişare toplantıları serisi sonrasında başlayacak.

Manisa İli Proje Geliştirme Eylem Planı kapsamında 3 ay sürmesi planlan çalışmaların yerel aktörlerinde katılımıyla 3 günlük çalışma sonrasında bir eylem planına dönüştürülmesi hedefleniyor. Süreç olarak katılımcı bir yöntem ile yerelin ihtiyaçlarını ve kapasitesini de hesaba katan bu çalışma Zafer Kalkınma Ajansı, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve Manisa Valiliği tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

İstişare toplantılarında yerel aktörlere sorulmak istenen en önemli soru “hangi başlıklarda proje üretilirse Manisa ilinin kalkınmasına katkı sağlamış oluruz?”. Sorulmak istenen bu soru ile eylem planın içeriği hakkında fikir sahibi olunabilecek.

Dün başlayan istişare toplantıları genel bir tanıtım ve süreci açıklayan bir eğitim ile katılımcılar ile paylaşıldı. 3 günlük programın ikinci gününde ilk olarak Üniversite&Kamu, sonrasında Ticaret ve Sanayi Odaları ile Organize Sanayi Bölgeleri temsilcileri bir araya gelecek. Programın son gününde ise sabahtan yerel yönetimler , öğleden sonra ise sivil toplum kuruluşları ile  Manisa ili hakkında sahip oldukları kapasite ve uygulama olanakları hakkında katılımcı bir istişare süreci gerçekleştirilecektir.

İstişare toplantılarından sonra ortaya çıkacak olan eylem planının aynı zamanda Yerel Ekonomik Gelişme Programı (YEGEP)’nın  2 . dönem planın konu başlıklarına da katkı sunması bekleniyor.

2016 Nisan ayının 15‘ine kadar eylem planının taslak raporu oluşturulması hedeflenmekte. 29 Nisan kapanış toplantısından sonra son halinin verilmesi planlanan eylem planı Zafer Kalkınma Ajansı  yürütücülüğünde uygulamaya konulacak.

IMG_8701