Anasayfaİnsan Hakları

Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı Başvuruları Başladı!

Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı Başvuruları Başladı!

Raoul Wallenberg – İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (RW-İHAHP) Türkiye’de, insan hakları ve insancıl hukuk konularında var olan akademik araştırma ve yayın sayısının artmasına, genç akademisyenlerin ve bağımsız araştırmacıların güncel insan hakları konularında araştırma yapmalarını teşvik ederek ortak çalışma alanları yaratılmasına destek olmayı hedeflemektedir.
Araştırma tekliflerinin Türkiye’deki insan hakları meselelerinden en az bir veya birkaçını konu alması beklenmektedir.
Kimler Başvurabilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup insan hakları konularında çalışan akademisyen, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ve bağımsız araştırmacılar hibeye başvurabilir.
Başvurucu olan kişinin araştırma esnasında Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. Geçici olarak Türkiye dışında ikamet eden TC. vatandaşları hibe için başvuramaz.
Başvuru sahibi araştırmayı bireysel olarak veya bir araştırma grubu ile birlikte sürdürebilir. Başvuru bir araştırma grubu adına yapılacaksa başvuru sahibi araştırmacı “Araştırma Koordinatörü” görevini üstlenir. Araştırma hibe almaya hak kazandığı durumda, Raoul Wallenberg Institute (RWI) ile imzalanacak olan sözleşmenin tarafı olarak araştırma koordinatörü yer alır.
Araştırma grupları bireylerin katılımıyla oluşur. İçerisinde ticari ve/veya devlet kurumlarının yer aldığı araştırma teklifleri değerlendirmeye alınmaz.
Her başvurucu birden fazla başvuru ile programa katılabilir. Başvuruların birden fazlası hibe almaya hak kazandığı taktirde sadece en yüksek puan alan araştırma teklifi desteklenir.
Her bir araştırma için verilecek en yüksek hibe bedeli 15.000TL’dir.
Araştırma süresi en fazla altı ay ile sınırlı olup, hibe kullanım süresi 30 Aralık 2019 ile sınırlıdır.
Son Başvuru Tarihi: 20 Mayıs 2018,Pazar, Saat 24.00
Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.