AnasayfaSosyal KalkınmaDezavantajlı Gruplar

Sağlam KOBİ Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Sağlam KOBİ Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Sağlam KOBİ Danışma Kurulu Toplantısı İstanbul Park Dedeman Otel’de 15 Mayıs 2016 tarihinde düzenlendi. Toplantıda projenin tüm paydaşları ve yürütücüleri bir araya geldi ve 3 yıllık süreç içerisinde projenin geldiği noktayı ve gelecek planlarını hakkında konuştu. UPS Global Vakfı Başkanı Eduardo Martinez, özellikle küresel çapta insani yardım alanında ki gelişmelere vurgu yaparak “UPS olarak afetlere karşı dirençli olmak ve afet sonrası yaşamı kolaylaştırmak adına yaptığımız çalışmalar kurumsal sosyal sorumluluk açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

Sizler için hazırladığımız video haberimizde düzenlenen danışma kurulu toplantısının görüntüleri bulabilirsiniz.

Sağlam KOBİ Kimdir? Ne Yapar?

Sağlam KOBİ projesi, UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve ABD Ticaret Odası Vakfı ortaklığında KOBİ’lerin afetlere hazırlık ve direncinin desteklenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Proje ekibi UPS Türkiye çalışanları ve KSSD gönüllülerinden oluşmaktadır. Ekip üyeleri; her biri kendi alanlarında uzman, farklı konularda tecrübesi bulunan, genç ve dinamik gönüllülerdir.
Sağlam KOBİ tüm bu süreçlerde işletmelere yardımcı olabilmek adına yaşandığı takdirde etkilerini her bir bireyin hissedebildiği doğal afetler için elle tutulabilir, ölçülebilir ve uygulanabilir çözümler üretmektir. Güvenli bir iş ortamı ve sürekliliği oluşturmak için bugüne kadar yaptığı çalışmalar; “Afetlere Hazır Bulunmak için 20 Adım”, “Sağlam KOBİ misin Kontrol Listesi”, “Afet Hazırlık Araç Seti”, birebir eğitimler, anket ve mülakat araştırmaları olarak sıralanabilir.

Neden Sağlam KOBİ?

Sağlam KOBİ şirketlerin bulundukları çevrelerde etki etme ve etkiye maruz kalma potansiyelleri hesaba katıldığında insan eliyle veya doğal koşullar ile meydana gelen, şirketin varlığını ve sürdürülebilirliğini sonuç itibariyle değiştirme gücüne sahip olan olaylara karşı bir öngörü ve hazırlanma süreci olarak tanımlanabilir. Bir diğer deyişle Sağlam KOBİ küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler için doğal afetler veya insan eliyle oluşan bir afete karşı anında cevap verebilme gücünü oluşturarak olası krizlerin etkilerinin en az seviyede tutularak, şirketin devamlılığını sağlamak adına çalışmalarını ve vizyonunu oluşturmaktadır.

Bir şirketin varlığı yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı sekteye uğrayabilir. Herhangi bir doğal afet sırasında şirketlerin kar edebilme özelliği bir süreliğine de olsa durabilir. Sağlam KOBİ söz konusu olan afetlere uğramış şirketleri olası kriz durumlarına karşı hazırlayarak, kriz esnasında uğrayacakları zararı mümkün olabilecek ölçüde hafifletmenin yollarını arar.

Bir işletmenin vizyonunda yer alan ürün üretme, hizmet sağlama, çalışanlarına ücret ödeme gibi kabiliyetler doğal olarak o şirketin devamlılığıyla doğru orantılıdır. Spesifik bir işletmenin doğal afet sebebiyle sekteye uğrayan operasyonları, ürünlerini sunduğu tüketicilerin günlük rutinlerini, işletme içerisinde çalışan işçilerin düzenlerini ve işletme sahibini etkileyecektir. Sağlam KOBİ olarak bu tür sorunlarda sunmak istediğimiz çözüm ise bu tür krizler yaşandığı takdirde bir işletmenin kendisi de dahil etki alanında bulunan diğer mekanizmaların günlük rutinlerinden ve makro anlamda ekonomik çevrelerin ve iş sektörlerinin en az zararla kurtulmasının bir sistematik çözüm önerisiyle sağlayabilmektir.

Hedef Kitle?

Sağlam KOBİ tüm bu çalışmalarını işletmeler bazında yürütürken belirli bir hedef kitle belirleyerek oluşturacağı etki alanını ve sistematik çözüm önerilerini belirli bir düzen içerisinde sunmaktadır. Sağlam KOBİ olarak ulaşılmak istenen birincil hedef afet coğrafyasında bulunan ülkemiz genelinde konuya dair farkındalık geliştirmek. İşletmeleri olası afetlere ve krizlere hazırlayarak sürdürülebilir bir iş hayatı yaratmak.