AnasayfaFonlar

Sivil Düşün AB Programı’nın 5. Danışma Kurulu Düzenlendi

Sivil Düşün AB Programı’nın 5. Danışma Kurulu Düzenlendi

Sivil Düşün Danışma Kurulu toplantılarının beşincisi 150’den fazla sivil toplum örgütünün katılımıyla 24-25 Şubat 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. 

Sivil Düşün’ün iki gün süren Danışma Kurulu toplantısı program içeriği olarak birbirinden farklı kapsayıcı ve çözüm üreten atölyelerin yanı sıra programın kuruluşundan itibaren fayda sağlayan ve destek alabilen aktivistlerin konuşmalarıyla da tecrübe aktarımları dinleyicilerle paylaşıldı.

IMG_0900

Sivil Düşün nedir?

Sivil Düşün AB Programı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun 2010-2011 döneminde 11 ilde 730 sivil toplum temsilcisiyle gerçekleştirdiği danışma toplantılarından oluşan geniş kapsamlı bir çalışma sonucunda ortaya çıkan ve belirlenen sivil toplum örgütlerinin gereksinimleri etrafında tasarlanan bir programdır.

Uzun toplantılar sonucunda ortaya çıkartılan gereksinimlerden en önemli ise aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelebilme sorunu olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Sivil Düşün, sivil toplum, kamu ve özel sektör işbirliklerini güçlendiren çalışmalarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de yürütülen hak temelli çalışmaların daha geniş kitlelere duyurulması sağlayan proje ve fikirler de Sivil Düşün bünyesinde hayat bulmaktadır. Örneğin, dezavantajlı grupların gereksinimlerine cevap vererek çoğulculuk ilkesine katkı sağlanıyor.

Program kapsamında verilen hizmetler ve destekler ise iki ana tema üzerinden sağlanmaktadır: Aktivist Desteği ve Ağlar ve Platformlar Desteği. Programın önemli olarak nitelendirilebileceği metodlarından bir diğeri de, destek sağlama sırasında ayni hizmetler ile aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor olmasıdır.

Ankara’da düzenlenen buluşma toplantısının açılış konuşmasında söz alan Sivil Düşün AB Programı Takım Lideri Cengiz Çiftçi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizler, bu program ile sivil toplumun bir birey ve toplum olarak kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamlarımız için öneminin arttığı bugünlerde karmaşık hibe programlarına dahil olamayan bir kesimin varlığını bir kez daha gözlemliyoruz.” Çiftçi konuşmasının devamında da “Sivil Düşün AB Programının ana hedeflerinden biri olan sivil toplum-kamu işbirliğinin geliştirilmesi noktasında da yıldan yıla değişen değerlere baktığımızda bu ortaklıkların arttığını gözlemlemek umut verici” dedi.

IMG_0892