Anasayfa

Sivil Düşün Destek Alanlarında Hangi Yenilikler Var?

Sivil Düşün Destek Alanlarında Hangi Yenilikler Var?

Sivil Düşün, yenilenen yapısı ile hak temelli çalışmalara destek vermeye önümüzdeki dönemde de devam ediyor. 1 Ekim 2018’de başvuruya açılacak yeni dönem destekleriyle beraber, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve aktivistler Sivil Düşün’ün düzenleyeceği eğitimlerden de yararlanabilecek.

Sivil Düşün Destekleri

Her dilde, kolay ve esnek şekilde başvuru yapılabilen Sivil Düşün Destekleri Etkinlik/Toplantı, Örgütlenme, Hareketlilik ve Ağ Oluşturma, Savunuculuk ve Kampanya ile İletişim kategorileri altında sunulacak. Yeni dönemde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı yine 5.000 Avro ve Örgütlenme Desteği hariç tüm kategoriler STÖ’ler ile birlikte aktivistlerin de başvurularına açık olacak. 2016-2018 dönemi boyunca Sivil Düşün’den sayısal ve oransal olarak daha az faydalanmış olan bölgelere, STÖ’lere ve çalışma alanlarına belirli kotalar dahilinde öncelik verilecek.

Tanınacak olan bu öncelikle birlikte, kent konseylerinin ve söz konusu alanlar ile bölgelerde çalışan örgütlerin hak temelli çalışmalara, aktif katılıma ve sivil topluma yönelik kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan bir dizi bilgilendirme toplantısı ve hak temellilik, sivil toplum ve katılım gibi başlıkları kapsayan kapasite geliştirme eğitimleri de düzenlenecek.

Öncelik verilecek olan gruplar aşağıdaki gibi belirlendi:

  • Sendikalar
  • Kent Konseyleri
  • Karadeniz Bölgesi’ndeki taban örgütleri ve yerel örgütler
  • Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki taban örgütleri ve yerel örgütler
  • Kültürel haklar, azınlık hakları, ve kent hakkı alanlarında çalışan taban örgütleri ve yerel örgütler

Eğitimler aşağıdaki öncelikli bölge, STÖ tipi ve alanlara yönelik şu başlıklarda düzenlenecek:

  • Eğitimler, Kültürel Haklar, Azınlık Hakları ve/veya kent alanında çalışan taban örgütleri ve Yerel Örgütler // Hak temelli yaklaşım, aktif katılım, Kampanya ve Savunuculuk Eğitimi
  • Karadeniz Bölgesi’ndeki Taban Örgütleri ve Yerel Örgütler Hak Temelli Yaklaşım ve Sivil Toplum ve Aktif Katılım Örgütleri
  • Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki  Taban Örgütleri ve Yerel Örgütler Hak Temelli Yaklaşım ve Sivil Toplum ve Aktif Katılım Örgütleri

Sivil Düşün Uzman Havuzu

Sivil Düşün Uzman Havuzu yoluyla da aktif olarak destek verilmeye devam edilecek. Aktivistlerin ve sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda uzman kişilerle birlikte çalışmalarını güçlendirebilmeleri için oluşturulan Uzman Havuzu’ndan, çeşitli çalışma alanlarında kapasite güçlendirme faaliyetleri için eğitmenlik, danışmanlık, iletişim uzmanlığı, etkinlik ve toplantılar için kolaylaştırıcılık ya da moderasyon, anket düzenleme ve saha araştırması, tıbbi ve hukuki danışmanlık, izleme değerlendirme, etki analizi, rehberlik, tercümanlık ve diğer alanlarda uzman desteği talebinde bulunulabilecek.

Bilgilendirme Toplantıları

Sivil Düşün’ün 2018-2020 döneminde düzenleyeceği Bilgilendirme Toplantıları’nda yeni dönem destekleri ve eğitim programları katılımcılarla paylaşılacak. Toplantılarda ayrıca bölgesel ve çalışma alanlarına yönelik öncelikler tanıtılacak. Sivil Düşün’ün geçmiş dönemlerinden farklı olarak, düzenlenecek Bilgilendirme Toplantıları’nda temel sivil toplum kavramları ve hak temelli yaklaşımla ilgili oturumlar düzenlenecek, farklı AB desteklerinin ve Sivil Düşün desteğiyle gerçekleşmiş örnek çalışmaların tanıtımı yapılacak. Bunun yanı sıra, toplantılar sırasında katılımcılarla birlikte örnek başvuru hazırlama çalışmaları düzenlenecek.

Halen başvuruya açık Bilgilendirme Toplantıları’na başvurmak için buraya tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak