AnasayfaEkolojiTarım

Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Ege Bölgesi Çalıştayı, 14 Ağustos 2018 tarihinde Manisa’da gerçekleştirilecek!

Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Ege Bölgesi Çalıştayı, 14 Ağustos 2018 tarihinde Manisa’da gerçekleştirilecek!

AB Komisyonu desteği ile Batı Balkan ülkelerinden 7 ortakla birlikte Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülmekte olan “Kırsal Alanların Ekonomik Kalkınması İçin Yerel Aktif Bölgeler Projesi” kapsamında yer alan faaliyetlerden birisi sivil bir Kırsal Kalkınma Platformu kurmak ve bu Platformun  kapasitesini artırmaktır.

Bu çerçevede farklı bölgelerde kırsal kalkınma üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler, ziraat odaları vb.)), kooperatifler, kırsal girişimciler vb. katılımı ile birer günlük çalıştaylar gerçekleştirilecektir. Bu çalıştaylarda bir kırsal kalkınma platformunun kuruluşuna yönelik tartışmalar yürütülecek, bu platformun vizyonu, misyonu ve ana faaliyetleri, platformun yapısı ve çalışma yöntemi belirlenecektir.

Bahsi geçen çalıştayların ilki Ege Bölgesine yönelik olarak 14 Ağustos tarihinde Manisa’da gerçekleştirilecektir.

Platformun temel amaçları gerçekleştirilen çalıştayda belirlenecek olmakla beraber aşağıdaki temel hedefleri kapsayacağı düşünülmektedir:

  •  Kırsal sivil paydaşlar arasında iletişim, işbirliği ve deneyim paylaşımını sağlamak,
  •  Kırsal sivil paydaşların kapasitesini artırmak,
  •  Ortak projeler geliştirmek ve uygulamak,
  •  Bir güç oluşturarak Kırsal Kalkınma Politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecine kırsal sivil paydaşların katılımını sağlamak veya artırmak.

Kırsal kalkınma ile ilgili olarak, genel tarımsal ekonomi, kırsal turizm, kırsal çevre koruma ve geliştirme, kültür, kadın, gençlik vb. alanlarda faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar ile kooperatifler, çiftçi örgütleri, kırsal girişimciler ve kırsal kalkınmaya gönül vermiş kişilerin bu çalıştaya katılımı ve katkı vermesi beklenmektedir.

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Kaynak