AnasayfaGıda

STK’lardan Çağrı: Gıdada Sansüre Hayır!

STK’lardan Çağrı: Gıdada Sansüre Hayır!

“Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı torba yasa tasarısı bugün meclise geldi. 

Haziranın sonunda TBMM’ye sunulan ve hâlâ komisyonda bulunan torba yasa tasarısının 28. 29. ve 30. maddeleri gıdaya yönelik ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı düzenlemeleri içermesi sebebiyle kamuoyu ve sivil  toplum örgütlerince tepkiye yol açtı. Yasada “her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınlar” yanıltıcı olarak tanımlanırken, bu tarz yayınlara 20 ile 50 bin TL arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.

Yanıltıcı Yayın Kavramı Çok Geniş Ve Belirsiz!

Aralarında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin de bulunduğu 61 sivil toplum örgütü Kamuoyu açıklamasında “Yasa teklifindeki yanıltıcı yayın tanımı çok geniş ve belirsizdir. Neyin yanıltıcı yayın kapsamında değerlendirileceği, bu değerlendirmeyi yapacak kişilerin kimler olacağı, bağımsız karar verip veremeyecekleri net değildir.” ifadesinde bulundu.

Sağlıklı bilgiye erişimi engelleyecek söz konusu maddelerin yasadan çıkarılmasını ve halkın bilgi edinme hakkını esas alan mekanizmalara destek olunmasını talep eden sivil toplum örgütleri  change.org sitesi üzerinden “Gıdaya Yönelik İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz” başlıklı imza kampanyası başlattı.

Sizler de 25 bin kişi hedefli “Gıdaya Yönelik İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz” imza kampanyasına destek olabilirsiniz. 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: