AnasayfaSürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Belirlendi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Belirlendi

Birleşmiş Miletler tarafından 2002 yılında belirlenmiş olan binyıl Kalkınma Hedefleri (Millenium Development Goals, MDGs) 2015 yılı itibariyle son buldu. Bu kapsamda üye devletlerce, Rio+20 Konferansı’nda, önümüzdeki 15 yıl boyunca uygulanması öngörülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals, DSGs) taslağı belirlendi.Söz konusu taslakta birtakım değişikliklerin yapılabileceği ve 25-27 Eylül 2015 tarihinde New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde kesin karara varılacağı öngörülmektedir. “Genel Kurulun üzerinde anlaştığı, küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, kapsayıcı ve şeffaf hükümetlerarası süreç” oluşturmak amaçlanmıştır.

Buna göre SGH’in 17 hedefi:
1- Her yerde ve her çeşit yoksulluğun son bulması.
2- Açlığın sona ermesi, gelişmiş besin güvenliği sağlanması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi.
3- Sağlıklı yaşam ve her yaşta saadetin sağlanması.
4- Eğitimde adil kalite sağlanması, hayat boyu öğrenimin teşvik edilmesi.
5- Cinsiyet eşitliğine ulaşma ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi.
6- Herkes için su ve sıhhi tesisat mevcudiyeti ve sürdürülebilir kullanımı sağlanması.
7- Herkese göre makul fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlanması.
8- Herkes için sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme, tam ve üretken istihdam ve nezih iş sağlanması.
9- Dirençli altyapı oluşturulması, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme ile yeniliğin teşvik edilmesi.
10- Ülkeler içinde ve arasındaki eşitsizliğin azaltılması.
11- Şehirlerin ve yerleşim yerlerinin kapsayıcı, güvenli, nezih ve sürdürülebilir hale getirilmesi.
12- Sürdürülebilir tüketim ve üretimin sağlanması.
13- İklim değişikliği ve bunun etkilerine karşı acil önlemlerin alınması.
14- Okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması.
15- Ekosistemin korunması, yeniden oluşturulması ve sürdürülebilir biçimde kullanılması; çölleşmeye karşı mücadele edilmesi; toprak bozulmasının durdurulması ve tersine çevrilmesi; biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması.
16- Barışçıl ve kapsayıcı toplumların sürdürülebilirlik açısından teşvik edilmesi, herkesin adalete ulaşmasının sağlanması ve her seviyede etkili, sorumlu ve kapsayıcı kuruluşların oluşturulması.
17- Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma adına küresel ortaklıkların canlandırılması.

SGH ayrıca;

 • Agenda 21 ve Johannesburg Uygulama Planı’nı temel almalıdır.
 • Tüm Rio prensiplerine uymalıdır.
 • Uluslararası hukuka uygun olmalıdır.
 • Hâlihazırdaki taahhütler üzerine kurulmalıdır.
 • Ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki tüm önemli zirve sonuçlarının gerçekleşmesine katkı sağlamalıdır.
 • Sürdürülebilir kalkınmanın birincil alanlarına odaklanmalıdır.
 • Sürdürülebilir kalkınmanın 3 boyutuna ve bunların bağlantılarına atıfta bulunmalı ve bunları içselleştirmelidir.
 • Birleşmiş Milletler gelişim ajandası 2015 ile uyumlu ve tutarlı olmalıdır.
 • Milenyum Gelişim Hedefleri’ne (2000 senesinden bu yana uygulanmış ve bu yıl itibariyle süresi bitmiş hedefler) ulaşma konusunda aynı odak ve çabayı sürdürmelidir.
 • Tüm paydaşları sürece aktif bir şekilde dâhil etmelidir.
  Genel itibariyle SGH; girişim odaklı, az ve öz, kolay iletişim kurulabilir, az sayıda, ilham verici, doğası gereği küresel, evrensel olarak tüm ülkelerde uygulanabilir olmalıdır.

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations