Tag: stö

Bilgi Sosyal Kuluçka 2014 yılından itibaren, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin bünyesinde, STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Gençlik Çalışmaları Bir [...]
Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önleme rolünü üstlenmek üzere Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı kuruldu. Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme [...]
2 / 2 POSTS