AnasayfaGenelSürdürülebilir Kalkınma

Tarım, organik mi konvansiyonel mi?

Tarım, organik mi konvansiyonel mi?

Birçok kişi, insanlar ve gezegen için daha iyi olduğunu düşündükleri organik gıdaları tercih ediyorlar. Öte yandan Science Advances’de yayınlanan yeni bir araştırma, bunun her zaman geçerli olmayabileceğini söylüyor.

Kaynaklar Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü araştırmacılarından Verena Seufert, “Organik tarım sıklıkla, mevcut çevre ve gıda kıtlığı sorunlarına kutsal bir çözüm olarak sunuluyor ancak, maliyetler ve verim bağlamında bakıldığında bunu bu kadar net söyleyemeyiz” diyor.

Seufert ve araştırmada beraber çalıştığı Prof. Navin Ramankutty, Kanada Araştırma Başkanlığı Küresel Çevresel Değişim ve Gıda Güvenliği kurumu için yaptıkları araştırmada, verimi, iklim değişikliği üzerindeki etkisi, çiftçi geçimi ve tüketici sağlığı gibi 17 kriter arasında organik tarım ürünlerini analiz ettiler.

Organik tarımın çevresel ve sosyo-ekonomik performansı ile ilgili bilimsel literatürü sistematik olarak gözden geçiren araştırmacılar aynı zamanda organik tarımın iyi veya kötü performansına neden olan koşulları da belirlediler.

Organik tarım tüketiciler ve çiftçiler için daha sağlıklı 

Bu alanda organik tarımı tercih sebebi yapan iki faktör, sentetik böcek ilacı kullanımının olmaması ve organik gıdaların faydaları olarak görülüyor. Seufert ve Ramankutty, pestisit düzenlemelerinin sıkı olduğu ve diyetlerin mikro besin ögelerinden zengin olduğu Kanada gibi ülkelerde organik ürün seçiminin sağlığa olan faydalarının önemli olabileceğini savunuyor. Ramankutty, “Ancak böcek ilacı kullanımının dikkatli bir şekilde düzenlenmediği ve mikro besin yetersizliğinin bulunduğu gelişmekte olan bir ülkede, organik tarımın tüketici ve çiftlik çalışanlarının sağlığındaki faydalarının çok daha yüksek olabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuşuyor.

Konvansiyonel yöntemler çok daha fazla verimli

Tarım sistemlerinin sürdürülebilirliğinin bir diğer etkeni ise ekinin verimi olması. Çoğu araştırma, bugüne kadar aynı büyüklükteki organik ve konvansiyonel çiftliklerin maliyet ve yararlarını karşılaştırıyor ancak bu verimdeki farklılıkları hesaba katmadan yapılan bir çalışma oluyor. Araştırmalar, organik yöntemlerin veriminin, konvansiyonel yönteme göre yüzde 19-25 daha düşük olduğunu gösteriyor. Seufert ve Ramankutty, bu sonuca göre organik tarımın çevresel faydalarının gerçekçi olmadığını savunuyor.

Seufert, “Biyoçeşitlilik gibi alanlarda organik bir çiftliğin daha sağlıklı olmasına rağmen, çiftçiler organik çiftliklerde konvansiyonel olanlara kıyasla aynı miktarda gıdayı yetiştirmek için daha fazla araziye ihtiyaç duyarlar” diyor ve ekliyor “Arazileri tarım alanlarına dönüştürmek hem habitat kaybına hem de iklim değişikliğine sebep olur.”

Tüketiciler iki alanda da daha iyi uygulamalar talep etmeli

Elde edilen bulgular, organik tarımın tek başına sürdürülebilir bir gıda geleceği yaratamayacağına işaret ederken, organik tarımdan vazgeçilmemesinin gereğini de belirtiyor. Seufert, “Organik ve konvansiyonel tarımı spektrumun iki uç noktası olarak düşünmeyi bırakmalıyız, tüketicilerin her ikisi için de daha iyi uygulamalar talep etmeleri gerekiyor, böylece dünyanın yiyecek ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde elde edebiliriz” şeklinde konuşuyor.

kaynak.