AnasayfaÇocukKentler ve Yerel Kalkınma

TESEV, İstanbul İlçe Belediyelerinde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetler Çalışmasını Yayımladı

TESEV, İstanbul İlçe Belediyelerinde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetler Çalışmasını Yayımladı

TESEV ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile İstanbul95 programı kapsamında emlak rayiç bedeller ve TÜİK verilerine dayanarak çocuğa ve aileye yönelik hizmetlerin incelendiği ilçe haritaları online erişime açıldı. TESEV’in İyi Yönetişim çalışma alanı kapsamında yürütülen proje, karar alıcılara veriye dayalı karar verme ve somut politika önerileri geliştirmeleri için güncel verileri anlaşılabilir şekilde sunmayı hedeflemiştir.

Belediyeler tarafından sağlanan çocuğa ve aileye yönelik hizmetlerin, mahalle bazındaki yaş ve rayiç bedel verileri üzerinden oluşturulan altlık haritalar üzerinde gösterilmesi, gelir düzeyi görece düşük çocuklu ailelerin yüksek oranda temsil edildiği mahallelerde yoğunlaşması gereken bazı hizmetlerin takibini kolaylaştırabilmektedir. Üretilen interaktif platform, İstanbul ilçe belediyeleri çalışanları ve karar alıcılarının kendi ilçelerindeki ve diğer ilçelerdeki mevcut belediye hizmetlerini izlemelerini ve ileride vermeyi hedefledikleri hizmetler için stratejiler geliştirmelerini kolaylaştırıcı bir araçtır. Aynı zamanda ilçe sakinleri belediyeler tarafından verilen hizmet ve yardımların detaylı bilgisine web sitesinden erişebileceklerdir.

Bu rapor, proje kapsamında yürütülen çalışmaların aşamalarını özetleyerek, projenin çıktılarından biri olan interaktif web sitesinin hem belediyeler hem de diğer kullanıcılar açısından önemini ve kullanım alanlarını tartışmaktadır. Bulgular ve önerilerin sunumundan sonra projede elde edilen “Yaş ve Rayiç Bedel İtibariyle Katmanlaştırma” haritaları ve “Belediyelerin Çocuğa ve Aile Yönelik Hizmetleri” verisi her ilçe için ayrı ayrı sunulacaktır.

İstanbul İlçe Belediyelerinde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması Projesi üç ana aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalarda izlenen yöntem ve her aşamanın proje hedeflerinin gerçekleşmesi açısından nasıl bir önem taşıdığı ayrı bölümler halinde ortaya konmuştur.

Rapora ve haritalama çalışmasına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak