AnasayfaKalkınma HedefleriEtik, Şeffaflık, Hesapverebilirlik

Türkiye’nin Geleceği için 92Öneri

Türkiye’nin Geleceği için 92Öneri

Türkiye’nin geleceği için 1 yıllık çalışma sonucunda belirlenen eğitim, sağlık, ekonomi ve demokrasi gibi farklı konuları kapsayan öneriler kamuoyuna sunuldu.

92Öneri, siyaset üstü ve ticari bir amaç gütmeyen bağımsız bir düşünce üretim kuruluşu Capital Turkish Connections (CTC) ve dünyanın birçok bölgesinde çalışmalarını yürüten 100’ü aşkın gönüllü ile beraber geliştirilen bir projedir. Bu girişim kapsamında Türkiye’deki gelişmeler ve dış politika konuları uzman kişilerce analiz edilerek karar verme mekanizmaları arasında iletişimin kurulmasına destek sağlanmaktadır.

Kuruluş amacı Türkiye’deki demokrasinin temel değerlerini güçlendirmek olan 92Öneri, aynı zamanda Türkiye’nin önümüzdeki 20 yılda dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. 92Öneri çalışma alanlarını ekonomi politikaları, hukuk ve yönetişim, inovasyon, sosyal politikalar ve uluslararası işbirliği olarak beş eksene ayırmaktadır.

Proje kapsamında Türkiye’nin geleceği için belirlenen öneriler 92Öneri adı altında toplanarak kamuoyuna sunulmuştur. Bu öneriler arasında aşağıdaki noktalar dikkat çekmektedir:

-İlk ve orta öğrenimdeki klasik eğitimin (mantık, anlatım becerileri ve sanat gibi) yeniden tanımlanması ile 21. yüzyıl ihtiyaçlarına da hitabeden yabancı dil, inovasyon, uluslararası işbirliği, liderlik, finans ve teknoloji gibi derslerin de dahil edildiği yeni bir sistemin planlanması.

-Irk, dil, din, renk, etnik köken, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ya da başka nedenlerle sebeplerle önyargıdan doğan şiddet temelli mağduriyetleri ortadan kaldırmak için Nefret Suçlarına Sıfır Tolerans Eylem Planının hazırlanması.

-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) özerkliğini ve hesap verme yükümlülüğünü artırmak için bir ulusal planın geliştirilmesi.

-Milli gelirin yüzde 0,8’ini oluşturan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının 4 kat artırılarak OECD ortalamasının üstüne çıkartılması, kamusal Ar-Ge yatırımlarının getirisini ölçmek için kriterlerin geliştirilmesi ve bu ölçümün yıllık olarak yayınlanması.

-2020 yılına kadar erkeklerde nikotin bağımlılığının yüzde 15 oranında azaltılması için sigara ile ilişkili faaliyetler yasağının genişletilmesi.

-Trafik kazalarından kaynaklı ölümleri ve yaralanmaları ortadan kaldırmak için ulusal bir eylem planı geliştirilmesi.

Maddelerin tamamı için buraya tıklayınız.