AnasayfaGenelKalkınma

Ülkemizin gelecek 5 yıllık stratejisini planlamak ister misiniz?

Ülkemizin gelecek 5 yıllık stratejisini planlamak ister misiniz?

Planlama ve kalkınma kavramları birbirini izleyen ve aralarında nedensellik bağı bulunan bir yönetim girdisi olup gerek kamu kurumları gerekse özel sektör için büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında planlama ve kalkınmanın önemi artmış, kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu ve özeli yönlendirecek çeşitli planlar dünya genelinde yapılmıştır.

Kısaca stratejik kalkınmanın planlanması, “toplumsal refahın yükseltilmesi”ne yönelik olarak ulusal planlarda sıkça rastlanan amaçların başında gelir. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı da bu amaçla gelecek 5 yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan ulusal kalkınma planı çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla anket çalışması hazırlamıştır.

Peki  siz ülkemizin gelecek 5 yıldaki stratejisini planlamak ister misiniz?

Ankete ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak