AnasayfaYeni Kamu Yönetimi

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına Dair Küreselden Yansımalar

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına Dair Küreselden Yansımalar

Yeni Kamu Yönetimi ile ilgili olarak Christopher Hood ve Ruth Dixon iki araştırmacı “Daha İyi Çalışan ve Az Maliyetli Kamu Mümkün mü?” (A Government That Worked Better And Cost Less?) adlı bir yayın hazırladılar.

Kamu yönetimi tarihinde devlet ve kamu yönetimi kavramlarının iç içe geçtiği bir sistemin bugünkü durumuna baktığımızda birçok gelişme ve değişimi bir arada gözlemleyebiliyoruz.

Kamu yönetimi olarak bugün gelinen noktada tarım ve sanayi devrimlerinden sonra bilgi çağının sonu ve dijital devrimin başlangıcında olmak; kamu yönetimi tanımlamasında bazı değişimleri mecbur kılmakta ve değerlendirmede bulunurken kamu yönetimindeki ana unsurları ve etkileyenleri iyi tespit etmek durumundayız. Bu değişen tarihsel süreçte ise farklı bir kamu yönetimi anlayışı günlük yaşamlarımızda karşımıza çıkarak ihtiyaçlarımızı, yönetim şeklimizi ve çevremizi değiştirerek etkilemektedir.

Konuyla ilgili olarak Christopher Hood ve Ruth Dixon adlı iki araştırmacı “Daha İyi Çalışan ve Az Maliyetli Kamu Mümkün mü?” (A Government That Worked Better And Cost Less?) adlı bir yayın hazırladılar. 2015 yılında Oxford yayınları tarafından basılan kitapta yeni kamu yönetimi perspektifinden İngiltere’deki son üç yönetim boyunca uygulanan ve geliştirilen politikalar ele alıyor. Kitapta Hood ve Dixon; Büyük Britanya’nın Margaret Thatcher* yönetimi süresince uygulanmış olan “yeni kamu yönetimi” etkisini anlatıyorlar.

Kitap genel olarak, Büyük Britanya’daki son 30 yıllık reformları ve merkezi hükümetteki değişimleri ele alınıyor. Genel olarak Büyük Britanya’nın son 30 yılında gündemde olan ve kamu sektörü harcamalarının azaltılması konusunun son zamanlardaki yeniden ortaya çıkışı ve inovatif yönetim methodları ile birlikte maliyet tasarrufu ve hizmet gelişimi sağlandığı vurgulanan en önemli noktalar arasında yer alıyor.

İkilinin yayınladığı bu kitapta Büyük Britanya’nın tasarruf ve hizmet geliştirmeye giderek  bu gayretleri sadece tek bir sınıf için geliştirmesi ve büyük bir ulusun refahını gözeterek kamu yönetiminde kalitenin artırılmaya çalışılması gerçekliğini ortaya koyuyor. Kitapta bugüne kadar kamu harcamalarının devlet üzerinde meydana getirdiği ağır yük ve özel sektörün bu bağlamda bir çözüm önerisi olarak hizmet alımı, verilen hizmetlerin kalitesi ve hesap verilebilir bir düzlemde oluşturulması konuları ele alınıyor.

Kamu sektöründeki harcamalarının, hizmet alımlarının, hizmetlerin ve sektör değerlendirmelerinin özel sektör tarafından yapılarak kamu sektörü üzerindeki yükün kaldırılması beklentisi ile tekrardan gündeme gelen yeni kamu yönetimi anlayışı, tam olarak beklentileri karşılayamadığı üzere en yoğun uygulandığı Büyük Britanya’da bile Kamu Maliyetinde gözle görülür bir azalma olmadığını da söylemek mümkün.

*Margaret Thatcher Büyük Britanya’da en uzun süre başbakanlık yapan ilk ve tek kadın yönetici.