AnasayfaEkolojiSürdürülebilir Kalkınma

Yeşil Belediye Karnesinin İlk Atölyesi Gerçekleşti

Yeşil Belediye Karnesinin İlk Atölyesi Gerçekleşti

Yeşil Gelecek Derneği’nin Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ile birlikte yürütmüş olduğu Yeşil Belediye Karnesi projesinin ilk atölyesi 22 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Atölye, başta il ve ilçe belediyeleri olmak üzere yerel yönetimler alanında paydaş olan kurumların çevreye bakış açısında farkındalık yaratarak ekolojik bir belediyecilik anlayışı ile faaliyet göstermelerini sağlamayı amaçladı.

IPCC’nin (Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Paneli) 2018 yılının Ekim ayında yayımladığı rapora göre, 20 yıl içinde herhangi bir önlem alınmazsa iklim krizinin buzulların erimesi, kurak arazi oluşumu ve aşırı hava olaylarının sıklaşması gibi geri dönülemez bir şekilde dünyayı etkileyeceği belirtilmektedir. Raporda aynı zamanda iklim krizinin önüne geçmek için en etkili çalışmaların yerel yönetimler ve yerel ekolojik kuruluşların mücadeleleri ile başarıya ulaşabileceğinin altı çizilmektedir. Yeşil Gelecek Derneği de aynı hedefle harekete geçme kararını ifade ederek, “İstanbul İlçelerinin Yeşil Belediye Karnesi” projesinin ilk adımını bu atölye ile atmaktadır.

Bir gün süren atölye kapsamında ilk olarak katılımcılar Yeşil Belediye seti ile ilgili olarak yorumlarını paylaşarak setin geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflediler. Atölyenin ikinci kısmında ise katılımcılar, İstanbul’da belirlenen ilçe belediyelerinin stratejik planları, bütçeleri ve faaliyet raporları başta olmak üzere farklı kaynakların taramasını yaparak Yeşil Belediye Gösterge setine göre belediyelerin değerlendirmesini gerçekleştirdiler.

Yeşil Gelecek Derneği tarafından çevre konusunda uzmanlardan oluşan danışma kurulunun katkıları ile hazırlanan Yeşil Belediye Gösterge seti Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Bölgesel Çevre Merkezi (REC), Reference Framework for Sustainable Cities (RFSC) ve Avrupa Yeşil gibi farklı kaynaklardan oluşturulmuştur. Bu durum gösterge setinin kapsayıcı bir şekilde geliştirilmesine olanak tanımıştır. Gösterge setinde yer alan on iki başlık arasında çevre yönetimi, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, enerji, ulaşım, arazi kullanımı, hava, su, atık, gürültü ve görüntü yer almaktadır. Her başlık ile ilgili olarak belirlenen göstergeler ışığında yerel yönetimlerin uygunluğu kapsayıcı bir biçimde ölçümlenebilmektedir.

Yeşil Belediye Gösterge setinin sürdürülebilir ve çevre dostu bir yerel yönetim yaklaşımında önemli bir sivil toplum katılımı olduğu ve yaygınlaştırılarak yerel yönetimlerin stratejilerine entegre edilebileceği düşünülmektedir.  

Yeşil Gelecek Derneği’nin Twitter ve Facebook hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.