AnasayfaÇocukİnsan Hakları

1. Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici Çalışmalar Kongresi

1. Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici Çalışmalar Kongresi

Çocuklara yönelik ihmal ve istismarı önlemek adına İstanbul Bilgi Üniversitesi, World Human Relief ve BİLGİ AçıkKapı işbirliğinde yürütülecek olan 1. Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici Çalışmalar Kongresi 5 Mart 2016’da İstanbul’da.

Şiddetin büyük ölçüde toplumsal vicdanın zedelenmesinden kaynaklandığını ve toplumun vicdanının toplumun çocuklarına nasıl  baktığıyla ölçülebileceğini belirten kongre, bunun çocuklar için bir dayanışma çağrısı olduğunu belirtiyor.

Çocuk ihmal ve istismarını önlemek adına yönelik uygulamalar ile ihmal ve istismarının hukuki boyutunun konuşulacağı kongrede sokaklarda çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar ile sosyal çevreleri içinde okulu bırakma riskine sahip çocuklar da ele alınacak.  Ayrıca kongre’de Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi çerçevesinde erken çocukluk döneminde gerçekleştirilebilecek yerel-STK işbirlikleri modelleri de bir başlık altında incelenecek.

Kongreden elde edilen tüm gelir sokak çocuklarının rehabilitasyonun sağlanması, Afrikalı ve Suriyeli mülteci çocukların yaşam koşullarını iyileştirmesi ve Ardahanlı yoksul çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak adına kullanılacak.

Kongrenin konuşmacı listesi ve konuları şöyle:

BU SAVAŞI DURDURALIM!
Doç. Dr. Ayten Zara
Uluslararası Travma Çalışmaları Direktörü, Klinik Psikolog

​EKOLOJİK SİSTEM YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE OKUL TERKİ RİSKİ OLAN GENÇLERİN DESTEKLENMESİ
Özden Bademci 
Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Müdürü
Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Esma Figen Karadayı
Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
İpek G. Pur
Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Narin Bağdatlı Vural
Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI ÖNLEMEK
Prof. Dr. Tolga Dağlı
Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı
Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YEREL- STK İŞBİRLİĞİ MODELİ- Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi
Gaye Uğurlu
AB Uzmanı ve Sivil Toplum Danışmanı, BİR İZ Derneği Kurucu Üyesi

AİLE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAK ADINA SOKAKLARDA ÇALIŞTIRILAN VE DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR
Ferhat Şahin
Umut Çocukları Derneği Başkanı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARININ HUKUKİ BOYUTU
Av. Selmin Cansu Demir
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri

ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR
Nevin Özgün
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Katılım hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu adrese bakabilirsiniz.