AnasayfaAfetler

2020 Dünya Afet Raporu Türkçe Versiyonu Yayımlandı

2020 Dünya Afet Raporu Türkçe Versiyonu Yayımlandı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından hazırlanan Dünya Afet Raporu 2020’nin Türkçe çevirisi yayımlandı. Her iki yılda bir yayınlanan raporun bu yılki teması “iklim değişikliği” oldu. 

İklim ve hava ile bağlantılı afetler, dünya çapında büyük insani etkilere neden olmaktadır. Özellikle Covid-19 salgını sonrası dünyanın küresel afetlere karşı nasıl hazırlıksız olduğunu daha açık bir şekilde fark edilmiş, bu nedenle sürdürülebilir, kapsayıcı bir kalkınma planı ile iklim değişikliğinin tetiklediği afetlerin olumsuz etkilerinin iyileştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bu açıdan Uluslarası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından hazırlanan 2020 Dünya Afet Raporu, dünyada iklim krizinin etkilerinin en çok ihtiyaç duyulan yerlerde toplum düzeyinde acil önlemler alınması gerektiğini bütüncül bir bakış açısıyla sunmaktadır. Ancak tüm aktörlerin bu konuda daha adaptif ve uyumlu bir eylem planına sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Rapor, özellikle sunduğu tavsiyeler aracılığıyla tüm aktörlerin iklime duyarlı olması, öncelikleri doğru belirlemesi ve iklim ve afet riski yönetim yaklaşımlarını adapte etmesi ve yerelleştirmesi gerektiğini sunması açısından önemlidir. 

2020 Dünya Afet Raporu’a göre, iklim değişikliği ile iklim ve havayla ilgili afetlere karşı en kırılgan 20 ülkeden yalnızca birinin, kişi başına en yüksek iklim değişikliğine uyum fonu alan 20 ülke arasında olduğunu göstermektedir1 Buna karşıt olarak en çok fon alan 5 ülkenin hiçbiri, yüksek veya çok yüksek kırılganlık puanlarına sahip değildir. Fonlardan en yüksek seviyede faydalanan beş ülkenin hiçbirinin kırılgan konumda olmaması da dikkat çekici bir detay olarak sunulmaktadır. Finansmanın, bu ülkelerde en büyük risk altındaki kişilere ulaşmasını sağlamak ek bir zorluk yaratmaktadır. Ancak sorun sadece finansal problemler değildir. Rapor, her zamanki gidişatı bir kenara bırakmanın ve sözleri icraata dönüştürmenin zamanının geldiğini savunuyor2. Ayrıca çatışmalardan etkilenen ve şokları yönetme kapasitesi hâlihazırda sekteye uğramış olan insanlardan ihtiyaç duydukları hizmetlere ve yardıma erişmekte zorlanan göçmenlere ve yerinden edilmiş insanlara, şehirli yoksullara ve diğer marjinal topluluklara kadar birçok toplum iklim bağlantılı risklere karşı özellikle kırılgan durumda olabilmektedir.3 Dolayısıyla rapor, öncelikle iklim bağlantılı risklere karşı en kırılgan durumda olan bu toplumlara destek ulaştırılması gerektiğini analiz etmektedir. 

Rapor birçok farklı gruba öneriler sunması açısından kapsayıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle, hükümetler, insani yardım ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları, çok taraflı ve ikili bağışçıları, iklim değişikliği kuruluşları ve uzmanları ve herkese sundukları önlem tavsiyeleriyle toplum için bütüncül bir eylem planı sunmaktadır. 

2020 Dünya Afet Raporu’na buraya tıklayarak erişebilirsiniz. 

1 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC). (2020). 2020 Dünya Afet Raporu. Https://Kizilayakademi.Org.Tr. syf.4 

https://kizilayakademi.org.tr/wp-content/uploads/2021/11/dunyaAfetRaporu_TR_web.pdf

2 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC). (2020). 2020 Dünya Afet Raporu. Https://Kizilayakademi.Org.Tr. syf.4 

https://kizilayakademi.org.tr/wp-content/uploads/2021/11/dunyaAfetRaporu_TR_web.pdf 

3 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC). (2020). 2020 Dünya Afet Raporu. Https://Kizilayakademi.Org.Tr. syf.4 

https://kizilayakademi.org.tr/wp-content/uploads/2021/11/dunyaAfetRaporu_TR_web.pdf 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: