AnasayfaKalkınmaYerel Yönetimler

“Projem İzmir – Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri” Duyurusu Yayımlandı

“Projem İzmir – Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri” Duyurusu Yayımlandı

Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Temsilciliği ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğiyle  “Projem İzmir – Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri” düzenlenecektir.

Eğitimlerin temel amacı, 2014-2023 İzmir Bölge Planı “Güçlü Toplum” gelişme ekseninin “İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum” stratejik önceliğindeki hedeflere ve Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Temsilciliği’nin “AB ile yürütülmekte olan müzakere sürecine ilişkin farkındalığı artırarak, yerel kuruluşlar düzeyinde AB üyelik sürecine aktif katılımı teşvik etmek ve ildeki kurum ve kuruluşların AB mali kaynaklarından daha etkin bir şekilde faydalanmasını mümkün hale getirmek” görevine uygun olarak, İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine, proje geliştirme ve yürütme kapasitelerinin artırılmasına, AB mali kaynakları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kaynaklardan daha etkin bir şekilde faydalanmasına katkı sağlanmasıdır. Projem İzmir Eğitimleri’nin hedef kitlesi, İzmir ilinde yerleşik dernek, vakıf ve kooperatiflerdir.

Projem İzmir Eğitimleri katılımcılarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

  • Kanunen zorunlu yönetim organlarını oluşturmuş, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirmiş bir dernek, vakıf veya kooperatif temsilcisi olmak
  • İzmir ilinde yerleşik bir dernek, vakıf veya kooperatifi temsil ediyor olmak

50 kişilik bir gruba yönelik düzenlenecek eğitimler üçer günlük periyotlar halinde uygulanacak, 3 ayrı modülde toplam 9 gün sürecektir.

Son Başvuru: 20 Ekim 2017 saat 17.00

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak