AnasayfaEğitimGenç

Avrupa Komisyonu’ndan 2019-2027 Yılları İçin Yenilenmiş Gençlik Strateji Teklifi!

Avrupa Komisyonu’ndan 2019-2027 Yılları İçin Yenilenmiş Gençlik Strateji Teklifi!

Yeni strateji belgesinin sloganı: “Engaging, Connecting and Empowering Young People” – “Gençliği Yakınlaştır, Birleştir ve Güçlendir” olacak.

ENGAGE Gençlerin sivil ve demokratik yaşama katılımını teşvik etmek.

CONNECT Avrupa Birliği ve ötesinde gençlerin gönüllü katılımını, öğrenim hareketliliğini, dayanışmayı ve kültürler arası anlayışı teşvik etmelerini sağlamak.

EMPOWER Gençliğin güçlendirilmesi, kalite, yenilik ve gençlik çalışmalarının tanınması.

Yeni AB Gençlik Stratejisi, diğer AB politika alanlarındaki gençlerin ihtiyaçlarını ele alarak sektörler arası yaklaşımını geliştirecek.

Komisyon, mevcut politika çerçevesine kıyasla bazı önemli yenilikler önerdi:

  • Yeni bir AB Gençlik Koordinatörü, gençlerin komisyondaki seslerini kanalize edecek ve böylece gençlerin bölgelerdeki AB politikalarını şekillendirmeye katkıda bulunmalarına izin verecek; Koordinatör, özellikle Avrupa Gençlik Portalı ve AB Gençlik Stratejisi Platformu aracılığıyla gençlerle diyaloğu güçlendirecek,
  • Yenilikçi formatlar da dahil olmak üzere gençlik kaygılarını dikkate almak ve onlara daha geniş çapta erişim sağlamak için yenilenmiş bir AB Gençlik Diyaloğu oluşturulması,
  • Ana finansman programlarında gençlere yönelik AB harcamalarının takibinin yapılması,
  • Gençlerin çalışmalarının kalitesi, inovasyonu ve tanınmasını daha da geliştirerek ve diğer sektörlerin yaygın öğrenme potansiyelinden yararlanmasına izin vermek için bir gündem oluşturulması,
  • AB gençlik politikası uygulaması ile Erasmus + ve Avrupa Dayanışma Kolordusu’ndaki ilgili program etkinlikleri arasında daha net bir bağlantının kurulması,
Detaylı bilgi için tıklayınız.