AnasayfaSosyal KalkınmaGöç ve Mülteciler

Avrupa Nüfusu Nereye Göç Ediyor?

Avrupa Nüfusu Nereye Göç Ediyor?

Avrupa Nüfusu Nereye Göç Ediyor? Nerede İş Buluyor? Nasıl Yaşlanıyor?

Avrupa’da genç nüfus kırsal bölgelerden ayrılarak kuzeye göç ediyor ve daha az çocuk sahibi oluyor.

Şimdi bu durumun bölgeyi nasıl etkilediğine bakalım. Avrupa’nın nüfusu hareket halinde ve bu doğrultuda yayınlanan bir rapor hareketin sebeplerini ve yönünü açıklıyor.

AB’nin istatistik ofisi ’Eurostat’ tarafından 2017 yılının sonlarına doğru yayınlanan rapora göre değişen Avrupa’yı anlamamızı sağlayacak bir takım rakamlar sunuluyor.

Raporda geçen detaylar arasında göze çarpanlar şu şekilde; genç nüfus Avrupa’nın güneyini ve özellikle kırsal kesimlerini, kıtanın iş imkanları açısından zengin olan kuzeybatısında iş bulmak için terk ediyor. Bu durum sürekli artmakta olan demografik bir boşluğa sebep oluyor.

Aşağıda verilen grafik bu göçe dair bazı ipuçları veriyor. Orta yaş sınıfına bakıldığında Avrupa’nın kırsal kesimlerinin giderek yaşlandığını buna karşın merkezi şehirlerin (mavi noktalar ile belirtilen) ülkenin geneline göre daha genç kaldığı görülebilir.

Avrupa Göç Ağı’nda uzman olarak çalışan Pernd Parusel’e göre “Orta yaş sınıfının artışı iki durum ile açıklanabilir: Genç nüfusun göç etmesi ve düşük doğum oranları. Tabii bu iki durum birlikte de gözlemlenebilir.”

Peki düşük doğum oranları ve genç nüfusun göç etmesi gibi nedenlerden hangileri bu ülkenin hızlı bir şekilde yaşlanmasının ana sebebi olarak gösterilebilir?

Günden güne düşen doğum oranları

Bölgelere göre Avrupa’da doğurganlık oranları

Yukarıdaki haritaya bakılırsa düşük doğum oranları Avrupa geneli için bir sorun teşkil ediyor. İspanya, İtalya, Slovakya ve Yunanistan düşük doğum oranlarının sürekli olduğu ülkeler arasında. Muhtemelen bunun sebebi ekonomik sebeplerle insanların daha az çocuk yapmak istemesi ve çocuk yapmak isteyen kesimin kendi ülkelerini terk etmeleri.

Göçün yönü: Almanya

Peki bunca insan nereye göç ediyor? Yalnızca bu rapora bakarak kesin bir yargıya varmak şu noktada herhangi bir nüfus artışı AB dışından gerçekleşen göçlerle de gerçekleşebileceği için çok sağlıklı görünmüyor. Fakat yalnızca aşağıdaki haritaya bakarak yalnızca AB içi göç dikkate alındığında göçün yönünün Almanya olduğu aşikar. 2015’te 1.2 milyon göçmen kabul eden Almanya bu sene içinde gerçekleşen göçlerin en yaygın istikamet noktası oldu.

Avrupa bölgelerine yapılan net göç, 2015.

İstahdam ve Güneyden Kaçış

Avrupa istihdam haritasına kısa bir bakışımız başta Almanya olmak üzere Kuzeybatı Avrupa ülkelerinin neden cazip bir varış noktası olarak seçildiğini anlamamıza yetiyor.

Avrupa bölgelerine göre istihdam oranları, 2015.

İstihdam oranlarının nasıl değiştiğine baktığımızda karşımızda farklı bir resim buluyoruz. Polonya’nın aşağı Silezya bölgesinin Avrupa’daki fazla iş noktası olmasının yanında Doğu Almanya, Polonya ve Macaristan iş imkanı yaratmada üst sıralarda yerini alıyor. Parusel, her ne kadar Oponya ve Macaristan şu  an için göçmenlerin başlıca tercihleri arasında bulunmasa da eğer gelecekte de ekonomik büyümelerini sürdürebilirlerse bu durumun değişebileceğini söylüyor.

Polonyalı araştırmacılardan edinilen bilgiye göre özellikle yüksek vasıflı yabancı iş gücünü ülkelerine çekebilmenin yollarını arıyorlar.

Avrupa bölgesindeki istihdam oranlarının 2006-2016 arasındaki değişimi.

Kaynak