AnasayfaİnovasyonKentsel Kalkınma

Avrupa’nın Bölge Bölge İnovasyon Haritası

Avrupa’nın Bölge Bölge İnovasyon Haritası

Avrupa Komisyonu 2016 İnovasyon PuanTablosu araştırmasına göre Avrupa’daki en inovatif ülke İsveç olarak belirlendi İsveç’i öne çıkaran en önemli kriterler ise insan kaynağı, yönetişim ve yüksek kalitede akademik araştırmalar olarak değerlendirildi. Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Hollanda ise ilk beşi oluşturan diğer ülkeler.

İnovasyon konusundaki başarıyı ölçerken kriter olarak yeni üretilen ürün sayısı, yüksek teknolojili iş yüzdesi, teknoloji endüstrisindeki mevcut mezun sayıları kullanılmakta.  Avrupa’da Polonya ve Çek Cumhuriyeti ise en az inovatif ülkeler olarak karşımıza çıkıyor.

Harita’da karşımıza çıkan bir diğer önemli sonuç ise her yıl yapılan bu raporda bölge bölge yapılan analizler sonucunda ülkelerin en inovatif bölümlerinin başkentlerinin olduğu açık bir şekilde görülmekte. Başkentler’de ki kaynak, istihdam, iş gücü ve fırsatlar inovasyon için gerekli olan kalite ve kalifiye performansı da beraberinde getiriyor denilebilinir.

baskent

Bölgesel İnovasyon Puantablosu araştırması (RIS) 22 Avrupa ülkesi ve Norveç, Kıbrıs, Estonya, Letonya,  Litvanya, Lüksemburg, Malta ‘daki 214 bölge arasında inovatif gelişmeler ve durumlar üzerine bir karşılaştırma fırsatı sağlar.  Araştırma 4 ana inovasyon seviyesi üzerinden yürütülmektedir. Bu seviyelerde 36 İnovasyon Liderleri (Innovation Leaders), 65 Güçlü İnovatörler( Strong Innovators), 83 Orta Seviyede İnovatörler(Moderate Innovators), 30 Tutarlı İnovatör(Modest Innovators) bölgesi belirlendi.

2016 yılı için yapılan araştırma sonuçlarına göre 36 adet Bölgesel İnovatif Liderin hepsi de  7 AB üyesi ülkede konumlanmıştır; Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç ve Birleşik Krallık.

2012 yılında yayınlanan raporda 22 Avrupa başkenti ülkelerinde inovasyonun en yoğun ve kaliteli olduğu yerler olarak görülüyor.  2014 yılında ise bu başkentlerden sadece 13’ü inovasyondaki bu başarılarını sürdürürken, 2016 yılında sadece 10 başkent ülkelerinde en inovatif merkez olarak kalıyor.