AnasayfaYönetişim

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı

Strateji ve eylem planında, Türkiye’nin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik kurgusuna, büyüme ve istihdam odağında, bilgi toplumu politikalarıyla sağlanacak katkı ortaya konuldu.

Türkiye’nin 2015-2018 dönemine ilişkin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 10. Kalkıma Planı’nda tanımlanan bilgi toplumu ve hedeflerinin detaylandırıldığı, bu politikaların hayata geçirilmesine yönelik strateji ve eylemlerin belirlendiği bir politika aracı olarak tasarlandı. Strateji ve eylem planında, Türkiye’nin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik kurgusuna, büyüme ve istihdam odağında, bilgi toplumu politikalarıyla sağlanacak katkı ortaya konuldu. 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı büyüme ve istihdam odağında ve 8 ana ekseninde hazırlandı.

Odak ve kapsamın belirlenmesinde 5 ana unsur belirleyici oldu. Bunlar Türkiye’nin bilgi toplumu alanında geldiği aşama ve devam eden ihtiyaçları, Türkiye’nin temel sorunları ve önündeki fırsatlar, 10. Kalkınma Planı başta olmak üzere ulusal, tematik ve bölgesel politika belgeleri ve AB’nin Avrupa için Sayısal Gündem girişimi başta olmak üzere uluslararası arenadaki politika tercihleri olarak dikkate alındı.

Strateji planı ve eylem planı eksenleri şu şekilde belirlendi:

  • Bilgi teknolojileri sektörü
  • Geniş bant altyapısı ve sektörel rekabet
  • Nitelikli insan kaynağı ve istihdam
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin topluma nüfuzu
  • Bilgi güvenliği ve kullanıcı güvenliği
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümler
  • İnternet girişimciliği ve e-ticaret
  • Kamu hizmetlerinde kullanıcı odaklılık ve etkinlik
  • 4G’ye geçiş

Türkiye, söz konusu strateji doğrultusunda 2G ve 3G teknolojisine geçişte edinilen deneyimlerden hareketle 4G teknolojisinin ülkeye ve sektöre getireceği katma değerin maksimum olması için gerekli hukuki, idari ve teknik çalışmalar tamamlanacak ve yetkilendirme süreci başlatılacak.

4G elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulabilmesi ve ülke genelinde yaygınlaşması için gerekli çalışmalar yapılacak, yetkilendirilecek işletmecilerin yükümlülükleri belirlenecek, ihale ve yetkilendirme süreci 2016 yılı itibariyle tamamlanacak.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: