AnasayfaKalkınmaYerel Yönetimler

“Bölgesel Kalkınmaya Giriş: Teoriler, Yaklaşımlar ve Kalkınma Ajansı Deneyimleri” kitabı şimdi Google Kitaplarda!

“Bölgesel Kalkınmaya Giriş: Teoriler, Yaklaşımlar ve Kalkınma Ajansı Deneyimleri” kitabı şimdi Google Kitaplarda!

IDEMA Kurucu ortaklarından Dr. Ali Ercan Özgür’ün Eylül 2019’da Hümanist Yayınları tarafından basılan “Bölgesel Kalkınmaya Giriş: Teoriler, Yaklaşımlar ve Kalkınma Ajansı Deneyimleri” başlıklı kitabı çevrimiçi olarak artık Google Kitaplarda!

Özgür kitabında, küreselleşme-yerelleşme bağlamında ve ekonomik kalkınma ve idari yaklaşımlarda yaşanan reform süreçlerinde Avrupa’da oluşturulan Bölgesel Kalkınma Ajansları’nı (BKA) inceliyor. BKA uygulaması, bir yandan Neo-Liberal politikalar bağlamında eleştirilirken; diğer taraftan uygulamada sivil toplum, yerelleşme, açıklık ve katılımcılık gibi yeni yöntemleri ne kadar gerçekleştirebildiği araştırılıyor. Kitap, bölge kavramının bir kamu yönetim birimi olarak kalkınma ajansları aracılığıyla nasıl bir uygulamaya dönüştüğü ve bir Neo-Liberal ve dış faktör olarak kalkınma ajanslarının kamu yönetim sistemi içerisindeki yeri irdeleniyor.