AnasayfaKadınİnsan Hakları

Bugün 26 Ağustos Kadın Erkek Eşitliği Günü!

Bugün 26 Ağustos Kadın Erkek Eşitliği Günü!

Amerika Birleşik Devletleri anayasasının 26 Ağustos 1920 tarihinde 19. kez değişmesinden sonra, kadınlara oy kullanma hakkı tanınmış oldu. Kadın Erkek Eşitliği Günü’nün temelini oluşturan bu olay ise 1973 yılından itibaren her yıl kutlanıyor!

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 5.’si olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, kadınlara ve kız çocuklarına karşı olan ayrımcılığı her yerde ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu hedef, yalnızca temel insan hakkı değildir aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için çarpan etkisi de yaratmaktadır. Bu nedenle ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılında yayımladığı rapora göre cinsiyet eşitliğinde bazı ilerlemeler bulunuyor. Yine de kadınlar, birçok alanda eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor;

  • Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan 28 ülkeden sadece 6’sı bir kadın tarafından yönetiliyor.
  • AB’deki 10 ulusal parlamento üyesinden 7’si erkektir.
  • Üye ülkelerdeki halka açık şirketlerin sadece %6,3’ünün CEO’su kadındır.
  • Halka açık büyük şirketlerin yönetim kurullarında bulunan kadın oranı; Ekim 2018’de sadece %26.7 olarak belirlenmiştir.
  • Kadınların iş piyasasına katılımı, erkeklere oranla yaklaşık olarak %11,5 daha düşüktür. (2017 yılı verilerine göre; erkekler için istihdam oranı %77,9 iken, kadınlar için %66,4 olarak belirlenmiştir.)
  • Kadınların aldığı maaşlar ise erkeklere oranla %16 daha düşük durumdadır. (AB ortalaması.) Bu oran, 2017 verilerine göre emeklilik zamanında %35,7’ye karşılık geliyor. Bu nedenle bazı ülkelerdeki emekli kadınların %10’undan fazlası gerekli sağlık hizmetlerini karşılayamıyor.

Türkiye’de ise durum farksız, işgücü piyasasında hala büyük eşitsizlikler bulunmaktadır. Günümüzde kamu görevindeki kadın sayısı her zamankinden daha yüksek oranlara sahiptir ancak kadın liderlerin artması, toplumsal cinsiyet eşitliğini daha ileriye götürecek politikalar ve mevzuatın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Dünya Ekonomik Forumu’nun, 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye, cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke arasında 130. sırada bulunuyor.

Rapora göre Türkiye, işgücüne katılımdaki cinsiyet farkını kapatmanın yanı sıra mesleki ve teknik rollerde eşitlik konusunda ilerleme kaydediyor, hatta meclisteki kadınların sayısı da her geçen gün artıyor. Ancak benzer işler için ücret eşitliği kötüleşiyor. 

Raporda bulunan “Türkiye Skor Kartı”

Raporda en yüksek puana yaklaşan ülkeler İzlanda, Norveç ve İsveç olurken; Irak, Pakistan ve Yemen 1 puanın en uzağındaki ülkeler olarak sıralandılar. Bu verilere ek olarak Dünya Ekonomik Forumu’nun bir Cinsiyet Uçurumu Hesaplayıcısı da bulunuyor.
2016 verilerini kullanan bu hesaplayıcıya, linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.