AnasayfaKalkınma Gündemi

C20 Zirvesi 15-16 Eylül’de Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek

C20 Zirvesi 15-16 Eylül’de Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek

C20 Zirvesi 15-16 Eylül’de Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek!

G20 Zirvesi öncesinde öneri geliştirme ve danışma toplantılarını kapsayan ve Türkiye’de üçüncüsü gerçekleşecek olan C20 Zirvesi bu yıl pek çok sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek.

C20 Zirve’si boyunca tartışılacak konular arasında yolsuzlukla mücadele, temel sosyal hizmetlere erişim ve istihdam, kadının sosyal korumaya erişimi ve yenilenebilir enerji yer alacak.  Bu bağlamda G20’ye hazırlık sürecinde geliştirilecek politika önerileri  yönetişim, kapsayıcı büyüme, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik adı altındaki dört çalışma grubu üzerinden yürütülecek.

Zirve boyunca,  C20’nin Yürütme Kurulu’nu oluşturan farklı STK’ların öncülüğünde ve OXFAM ile İktisadi Kalkınma Vakfı(İKV)’nın da sekretaryasının yapacağı iki günlük program planmaktadır. Bu kapsamda, sivil toplum adına ortak bir gündem oluşturma, STK sorunları için politika geliştirme ve G20’deki karar vericileri etkileme çalışmalarının gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Zirve’de, 400’ün üzerinde STK temsilcisiyle birlikte alanlarında uzman konuşmacıların da yer alacağı katılımcıların misafirlerle interaktif yöntemler eşliğinde buluşmaları düşünülmektedir.

Düzenlenecek olan zirveyle iligli daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.

C20 Süreç

C20 Sreç