AnasayfaEğitimTeknoloji

ÇoGa STEAM Atölyesi, 28-29 Ağustos’ta İstanbul INOGAR’da gerçekleştirilecek!

ÇoGa STEAM Atölyesi, 28-29 Ağustos’ta İstanbul INOGAR’da gerçekleştirilecek!

ÇoGa STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) Atölyesi, 28-29 Ağustos’ta İstanbul INOGAR’da gerçekleştirilecek.

ÇoGa’da ilk adım, Sorgulama Temelli Bilim ve Matematik Eğitimidir. Bu eğitim ile çocukların okul öncesi dönemde sahip oldukları doğal sorgulama ve önyargısız gözlem becerilerinin, hayat boyu öğrenme temelinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi amaçlamaktadır. Sorgulama temelli bilim ve Matematik Eğitimi; “bilimi öğrenme”, “bilim yapmayı öğrenme” ve “bilim hakkında öğrenme” uygulamalarından oluşan bir öğretme ve öğrenme çerçevesidir. Sorgulama yolu erken yaşlarda bireyin duyularının gelişmesini destekler, bilimsel bir zihni temellendirir. Katılımcı ve oyun merkezli öğrenme kurgularına, özgün bakış açısının eklenmesi, çocukların yeteneklerinin geliştirmesini ve yaratıcılıklarının açığa çıkmasını destekler.

ÇoGa STEAM (7-9 yaş)

ÇoGa tarafından düzenlenen eğitimlerin ikinci basamağı ise Bilim–Matematik, Felsefe, Teknoloji-Mühendislik, Sanat – Tarih atölyelerinden oluşmaktadır. STEAM tabanlı bu eğitim modelinde 21. yy becerileri temelinde eğitime katılan bireylerin özerk benlik oluşturmaları, sorgulama, gözlem ve detaylandırma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yer almaktadır.

ÇoGa STEAM programı disiplinlerarası etkileşimlerle bireylerin yetenek alanlarını belirleme ve geliştirmede  etkili bir rol oynamakta ve daha önce keşfedilmemiş yeteneklerini ortaya çıkarabilmektedir. Potansiyel Yetenekli Bireylere Yönelik olarak farklılaşan program, alan uzmanları tarafından bireye özgü performanslara göre süreç içinde izlenerek değerlendirilmektedir.

Her atölye, ilgili alanda yüksek lisans ya da doktora yapmakta/yapmış olan liderler ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından yönetilmektedir. Her bir atölye, birbirinden bağımsız birçok etkinlik gerçekleştirmelerinin yanı sıra  ortak, disiplinlerarası etkileşimi arttıran ve farklı alanları bir araya getiren etkinliklerle de yapılmaktadır. Böylece öğrencinin farklı alanlarda öğrendiği bilginin yapılandırılması kolaylaştırılmakta ve edindiği bilgiyi diğer alanlarda kullanabilmesi sağlanmaktadır. Programın tasarımı öğrencilerin seviyelerine ve beceri düzeylerine göre farklılaştırılmakta ve dinamik olarak güncellenmektedir.

Başvuru için tıklayınız.