AnasayfaEğitimCOVID-19

COVID-19, Ülkeler Arası Öğrenme Farkını Arttırıyor!

COVID-19, Ülkeler Arası Öğrenme Farkını Arttırıyor!

13 yıldır eğitimi izleyen ve değerlendiren Eğitim Reformu Girişimi Eğitim İzleme 2020” raporunu yayınladı. 

COVID-19 vakalarının Türkiye sınırları içerisinde de görülmesiyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Eğitim sisteminde meydana gelen hızlı değişimin öğrenciyi, öğretmeni, velileri ve okul idaresini nasıl etkilediğine dair sorulan soruların cevapları Eğitim İzleme 2020 raporu içerisinde eğitim yönetişimi ve finansmanı bağlamında yer aldı.

Ülkeler arası öğrenme farklarında artış olabilir!

COVID-19 salgınının gün geçtikçe artan hızı neticesinde yüz yüze eğitime ilk olarak ara veren ülke Moğolistan oldu. Daha sonra diğer ülkelerin de tek tek okullarını kapatmasının ardından 4 Nisan 2020 tarihinde uzaktan eğitime geçen ülke sayısı toplamda 195’e ulaşarak zirveyi gördü.


ERG Eğitim İzleme 2020 Raporundan alındı.

Ülkelerin uyguladıkları bu ortak politikanın birincil amacı salgının yayılma hızını yavaşlatmaktı. Tüm okulların kapatılması salgınla mücadelede önemli bir yer teşkil etse de eğitim sistemi açısından büyük olumsuzluklar barındırdı. En uygun araçlarla öğrencilerin yarım kalan eğitimlerinin devam etmelerini sağlamak isteyen ülkeler, pandemi ile birlikte uzaktan eğitim kavramını ve sistemini yaygınlaştırıp benimsediler. Uzaktan eğitim için kullanılan araçlar ülkelerin gelir düzeylerine göre değişiklik göstermiş olsa da uzaktan eğitime geçiş sağlayamamış ülkeler ve uzaktan eğitim için gerekli araçlara erişememiş öğrenciler de oldu. Bu durum, ülkeler arasında var olan öğrenme farkını, pandemi sürecinde daha da arttıracağı beklentisini ortaya çıkarttı.

Aşağıda yer alan Eğitim Raporu 2020’den alıntıladığımız grafik 2, salgın sırasında ulusal olarak örgün eğitime ara veren 169 ülkenin gelir gruplarına göre COVID-19 salgını sırasında kullandıkları uzaktan eğitim araçlarını gösteriyor.


ERG Eğitim İzleme 2020 Raporundan alındı.

“Düşük gelir grubu ülkelerde televizyon ve radyonun uzaktan eğitim için daha fazla kullanıldığı görülürken, yüksek gelir grubu ülkelerde en fazla kullanılan araç internettir. Diğer yandan, COVID-19 salgını sebebiyle okullar kapalı olmasına karşın, bazı ülkelerde uzaktan eğitim için hiçbir aracın kullanılmadığı görülüyor. Hiçbir aracın kullanılamadığı ülkelerin oranı %40 ile en yüksek, düşük gelir grubu ülkelerdedir.”

Türkiye Eğitimi’nin Pandemi deki Durumu.

Vaka sayısına göre erkenden tedbir alarak okulları kapatan ülkeler arasında yer alan Türkiye, 16 Mart 2020 tarihinde yüz yüze eğitime ara verdi. Toplumda erişimle ilgili en hızlı aracın televizyon ve internet olduğunun altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de uzaktan eğitimin televizyon ve internet aracılığıyla ilerleyeceğini duyurdu. GSM operatörleri bu süreçte öğrencilerin mağduriyet yaşanmaması adına Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) kullanabilecekleri 8 GB interneti ücretsiz olarak ülke genelinde hatlara tanımladı. Milli Eğitim Bakanı, yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri bilgilere göre çocukların bulunduğu hanelerin %95’inde televizyon, %80’inde ise internete erişebilecek araçların olduğunu dile getirdi. ERG’nin yayınlamış olduğu raporda yer alan 2019 verilerine göre ise; Türkiye’de hanelerin %88,3’ünün internet erişimi olmasına karşın, masaüstü bilgisayar bulunan hane oranı %17,6; taşınabilir bilgisayar bulunan hane oranı %37,9, tablet bulunan hane oranı %26,7, cep telefonu bulunan hane oranının ise %98,7 olduğu belirtildi. Öte yandan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2018’e (PISA) Türkiye’den katılan 15 yaşındaki öğrencilerin verilerinden yola çıkarak; %12,8’inin evlerinde çalışmak için sessiz bir yerinin, %32,8’inin okul çalışmaları için kullanabileceği bir bilgisayarının, %0,8’inin televizyonunun ve %2,8’in de internet erişimi olan cep telefonunun bulunmadığı saplandı. Bu tarz eksiklikleri izleyen sızdıran çatı, nemli duvar, çürümüş pencere çerçeveleri gibi sorunların da ortaya çıkarttığı haneler arasındaki imkân farklılıkları, Eğitim Reformu Girişimi’nin yayınladığı Eğitim İzleme 2020 raporuyla göz önüne serildi.

Daha ayrıntılı bilgi için ERG tarafından yayınlanan Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı, Eğitim İzleme 2020 Raporunu buradan indirebilirsiniz. 

Kaynak: egitimreformugirisimi.org