AnasayfaSürdürülebilir KalkınmaÇevresel Kalkınma

Doğal Su Altyapısı Projelerine Yatırımlar 25 Milyar Doları Buldu

Doğal Su Altyapısı Projelerine Yatırımlar 25 Milyar Doları Buldu

Doğal su altyapısı projelerine yapılan yatırımlar, 2015 yılında toplam 25 milyar doları buldu.

Temiz içme suyu, taşkın riskini azaltma ve fırtına hasarlarından korunmayı sağlayan doğal su altyapı sistemlerine yapılan yatırımlar 2015 yılında 25 milyar dolara ulaştı. Bu ‘yeşil altyapı’ projeleri; ormanları, otlak alanları, sulak arazileri, mangrovları ve diğer ekosistemlerin doğal işleyişini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, su ve sağlık önlemlerinde hala büyük bir sorunlar yaşanıyor. Kuraklık ve taşkınlara sebep olan su kıtlığı ve bunlara uygun olmayan su altyapısı, hükümetler, şirketler ve kullanımlar finansmanı; doğa ve iklim dostu, uygun maliyetli yeşil altyapı projelerine yatırımları artıran unsurlar. Bu kapsamda, su deposu, boru ve iyileştirme santrali, dalgakıran veya barajlar söz konusu projelerde kullanılan çözüm alternatifleri.

Bu projeler çerçevesinde 2013-2015 yılları arasında, dünya genelinde, Hindistan’ın neredeyse 1,5 katı kadar yeni yaşam alanları kuruldu. Temiz ve güvenli su sağlamak üzere 62 ülkede yürütülen 472 program kapsamında; yerel topluluklar için sürdürülebilirlik ve arazi kullanımı, biyoçeşitliliğin korunması ve iklim adaptasyonu eğitimleri de verildi.

Kaynak