AnasayfaGenel

Gençlerin Mesleki Eğitime Bakış Açısını Değerlendirme Analiz Raporu Yayınlandı

Gençlerin Mesleki Eğitime Bakış Açısını Değerlendirme Analiz Raporu Yayınlandı

Pi Gençlik Derneği tarafından, Gençlerin Mesleki Eğitime Bakış Açısını Değerlendirme Analiz Raporu yayınlandı.

Gençlik hakları ve sorunlarına yönelik çalışmalar yürüten Pi Gençlik Derneği; Türkiye Ulusal Ajansı’nın Erasmus+ programı alt programlarından Yapılandırılmış Diyalog; Gençler ve Karar Alıcılar Arasında Toplantılar, Genç Bak-İş projesi kapsamında yaptığı ‘Gençlerin Mesleki Eğitime Bakış Açısını Değerlendirme Analiz Raporu’nu yayınladı. Raporda; Genç Bak-İş Projesi ve Paydaşları, İllere Göre Anket Sayısı ve Yüzdelik Oran Dağılımı, Bakış Açısını Değerlendirme Hedef Kitle Belirleme Soruları, Değerlendirme Anketi Sorular Analizi, Çapraz Analizlerin Grafiklerle Yorumlanması ve İş Doyum Grafikleri başlıkları yer alıyor.

Türkiye’nin tüm illerinde Ağustos-Eylül 2016 ayları arasında, 3538 genç ile anket yapıldı. Genç Bak-İş projesi kapsamındaki araştırma 9 ay sürdü. Bu araştırmanın bir çıktısı niteliğindeki bu raporda öne çıkan bulgular ise şunlar: ankete katılanların %50.2’si kadın, %49’u ise erkek; en çok katılım gösteren gençler 21-26 yaş aralığında; %82.4’ü bekar; %46’sının aylık geliri 1000 TL ve altında, %30’unun geliri 1001-2000 TL aralığında, %15’inin 2001-3000 TL aralığında ve %6.6’sının geliri ise 3001-4000 TL aralığında; katılımcıların %1.4’ü görme, işitme, bedensel engel gibi çeşitli engellere sahip; herhangi bir öğrenim kurumundan mezun olduktan sonra tam zamanlı çalışanlar %48.4 ve bunların %32.2’si 2-3 yıllık deneyime sahip durumda; halihazırda çalışanların oranı %31.2 iken, iş arayanların oranı %38.6 (neredeyse 10 gençten 4’ü); hem çalışan hem de iş arayanların oranı ise %20.6; çalışanların %73’ü sağlık güvencesine sahip, %27’si ise buna sahip değil; eğitim aldığı alanda çalışanların oranı %38.4, bunun dışında çalışanların oranı ise %61.6 (10 gençten 6’sı); çalıştığı işten memnun olanlar %32.2, memnun olmayanlar ise %39.7; lisans eğitimi alması konusunda ailesi ısrar eden gençlerin oranı %52.3; katılımcıların %61.6’sı meslek lisesi ve/veya meslek yüksekokulu mezunlarının iş bulmakta zorlandığını düşünüyor; geçmişe dönme şansı olsaydı mesleki eğitim almak isteyenlerin oranı %46.8, %23’ünün ise bu konuda bir düşüncesi yok; kadınlar işsiz kalmaktan korkuyor ve mesleki eğitim aldıktan sonra iş bulacağına inanmıyor.

Pi Gençlik Derneği’nin üyesi olduğu uluslararası ağlar: Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı, Anna Lindh Foundation Euromed, Gençlik Örgütleri Forumu, Global Compact Network Türkiye, Google for Nonprofits, TechSoup Türkiye Ağı ve Ulusal Gençlik Parlamentosu.

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.

Haber: Selin Belce