Anasayfaİş Fırsatları

Hayata Destek Derneği, Toplum Merkezi Yöneticisi Arıyor!

Hayata Destek Derneği, Toplum Merkezi Yöneticisi Arıyor!

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir; 

  • Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.
  • Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.
  • Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.
  • Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Hayata Destek Derneği, İstanbul Küçükçekmece Hayata Destek Evi’nde çalışacak, istanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Toplum Merkezi Yöneticisi olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

  • Hayata Destek Derneği Mülteci Destek Programı kapsamında İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Toplum Merkezi’nde ilgili proje aktivitelerini planlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yeni proje önerileri geliştirmek,
  • Projelerin bütçe yönetimi, takibi ve planlamasını yapmak,
  • Proje ekibinin ve aktivitelerin idari ve programatik yönetim/süpervizyonunu yapmak,
  • Proje ile ilgili olarak, bölgedeki mülki amirler, yerel yönetimler,  ulusal ve uluslararası STK’lar ve diğer paydaşlar ile görüşmek ve Derneği temsil etmek,
  • Yürütülen faaliyetlerin verisinin düzenli ve doğru şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli raporları hazırlamak ve sunmak,

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak