AnasayfaGenelKadın

IDEMA, Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu’na katıldı!

IDEMA, Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu’na katıldı!

Uluslararası Kalkınma ve Danışmanlık Yönetim Şirketi IDEMA, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza atarak İş Yaşamında Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni destekleyen şirketler arasına katıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından 2018 yılında yayınlanan “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2018 Raporu”na göre BIST yönetim kurullarında yer alan kadınların oranı 2017 yılında %13.9 iken bu oran 2018 yılında %15.2’ye çıkmıştır. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında bu oranın halen yeterli olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’deki şirketlerin kadınların güçlenmesine daha fazla destek vermesi gerekmektedir. Bu noktada çalışanlarının %60’ı kadın olan ve kadın CEO tarafından yönetilen IDEMA Uluslararası Kalkınma ve Danışmanlık Şirketi, kadınlara verdiği desteği bir adım daha ileri taşıyarak Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformuna katıldı.

5 Mart Salı günü ESİAD, Avrupa Birliği ve AB Bilgi Merkezleri tarafından gerçekleştirilen İşyerinde Kadının Güçlenmesi Zirvesi’nde ESİAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Betül Elmasoğlu, İzmirli İş Kadınları Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, ve BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Programlar Yöneticisi ve Ülke Direktör Vekili Zeliha Ünaldı‘nın konuşmaları ardından WEPs Kadının Güçlenmesi İlkeleri İmza Töreni gerçekleştirildi.

WEPs Ağı’na dahil olan İzmirli şirketler için sembolik imza töreni gerçekleştirildi.

İzmirli şirketlerin WEPs ağına katılmalarının sembolik imza töreni ardından PwC Türkiye’den Denetim Hizmetleri Lideri Adnan Akan, He for She Projesi’ni tanıtan konuşmasını yaparken, Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı Dilek Cesur da WEPs ilkelerinin ne olduğunu ve kurumların neden bu ağa katılması gerektiğini açıklayan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalar sonrasında IDEMA Kurcu Ortak ve Başkanı Dr. Ali Ercan Özgür moderatörlüğünde İzmir’in önde gelen firmalarından Sun Tekstil- Jimmy Key Yönetim Kurulu Üyesi Günseli Ünlütürk, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ece Elbirlik Ürkmez ve Yaşar Holding CEO’su Dr. Mehmet Aktaş Türkiye’de ve AB’de İş Yaşamında Kadının Güçlendirilmesine Yönelik İyi Uygulama Örnekleri’ni katılımcılarla paylaştı.

Kadınlar gününe özel bu etkinlik Türkiye’nin başarılı kadın oyuncu ve yönetmenlerinden Gupse Özay‘ın Türkiye’de ve AB’de Kadının Sinema Sektöründeki Rölü oturumu ile sona erdi.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles) WEPs Nedir?

Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) platformudur.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır.

Şirket politikalarında ve faaliyetlerinde şeffaflığın ve kapsayıcılığın arttırılması için sonuç getirecek teknikleri, araçları ve uygulamaları öngören Kadının Güçlenmesi Prensipleri, uzun soluklu ve çok paydaşlı uluslararası istişare sürecinin sonucunda, işletmelerin mevcut uygulamalarını, performans göstergelerini ve raporlama pratiklerini inceleyip analiz etmelerini sağlayacak bir cinsiyet merceği geliştirilmiştir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye açıkça taahhüt vermelerini istemektedir.

CEO Destek Beyanını imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koymaktadırlar.

1. Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması 

2. Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi

3. Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması 

4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi

5. Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması 

6. Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi 

7. Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

Bu prensipler şirketlere; işyerinde, piyasada ve toplumda kadınların güçlenmesi konusunda rehberlik sağlayacak basit kural ve öneriler sunmaktadır.

Siz de Kadının Güçlenmesi Prensiplerini imzalayabilirsiniz! Bu sayede şirketinizin toplumsal cinsiyet çalışmalarını somutlaştırabilir ve çalışmalarınızın planlı adımlarla ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Nasıl imzacı olunur? 

WEPs imzacısı olmak için:

Ek sorularınız olduğu takdirde Global Compact Türkiye Sekretaryası ile iletişime geçebilirsiniz: sekreterya@globalcompactturkiye.org