Anasayfaİklim DeğişikliğiKadın

İklim Değişikliğine Uyum: Kadın ve Gıda

İklim Değişikliğine Uyum: Kadın ve Gıda

Kadınlar küreselde tarım alanında gerek çiftçi, toplayıcı gerek de işleyici ya da tüketici olarak önemli bir role sahipler. Dünyanın daha sıcak olması ve yağmurların daha fazla dengesizleşmesi, her zaman için tarım sektörüne büyük bir hasar vermekte. Bundan ilk etkilenenler ise genellikle kadınlar oluyor.

Tarımsal üretim düştükçe ve gıda kaynakları daha güvensiz hale geldikçe, kadınların ailedeki gıda sağlayıcı, temiz su,  gıda ve ısıtma işlemleri için yakacak  temin edici rolü daha fazla etkileniyor. Kıt kaynakların arayışı için daha fazla zaman harcıyorlar. Gıda ve besin güvenliği sağlamak için zaman, kapasite ve iklim de hesaba katılması gereken konular. Bu durumda iklime karşı direnç gösterirken sorumluluk cinsiyete dayalı bir iş bölümüyle dağıtılmamalı.

sudan-kadin

AÇLIĞA SON

Kanada Hükümeti,  Küresel Çevre Fonu’nun Az Gelişmiş Ülkeler Fonu, Kanada UNDP ve İklim Değişikliğine Uyum Fonu(CCAF) 6 ülkede cinsiyet temelli iklim değişikliği dirençliliği üzerine çalışmalar başlattı. CCAF etkinlikleri öncelikli olarak kadınların gıda üretimindeki artışlarını, yaşadıkları sosyal çevreyi ve cinsiyete dayalı gıda üretiminde oluşan sosyal normlarını dönüştürmeyi destekliyor.

Tüm bu çabalar doğrudan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 2: Açlığa Son” hedefinin tamamlanmasına katkı sağlıyor.

Geçim Kaynaklarını Çeşitlendirmek için Cinsiyet Temelli Stratejiler

Her ülkenin tecrübeleri ve iklim değişikliğine uyum yaklaşımları yerel bağlamda kendi özgü, CCAF çalışmalarının hepsindeki ortak odak ise geçim kaynaklarını çeşitlendirmek ve ek gelir yönetimi sağlamak için özellikle kadın üreticileri desteklemek oluyor.

Yeni geçim kaynaklarını tanımak için yoğunlaşılan konuya özel stratejiler iklim hassasiyeti olan doğal kaynaklara daha az bağımlı olduğunu söylemek mümkün:  sebzecilik, hayvan yetiştiriciliği, balık çiftlikleri, dikme ve besin işleme(yiyecek üretimi).

Bu çalışmaların sonucunda 6 ülkeden birçok olumlu haber halihazırda gelmiş durumda.  6 ülkeden biri olan Nijer’de erkek bireyler artık iş aramak için göç etmiyor ya da kısa süreliğine evlerinden ayrılmıyorlar. Kamboçya’da kadınlar günlük işçi olarak iş aramak yerine zaman ve enerjilerine dikkat ederek daha çok bahçe sebzeciliğine yoğunlaştılar. Gayet zor bir iş olan yabani kök toplamak Kamboçya, Nijer ve Sudan’daki  yoksul kadınlara bırakılan önemsiz bir işken “artık geçmişte kalan bir uygulama” olarak anılmaya başlandı.

Haberin derlendiği adrese ulaşmak için buraya tıklayınız.