AnasayfaEkoloji, İklim-Kırsal Kalkınma

İnsan Doğanın Kendisidir: Yeryüzü Okulu!

İnsan Doğanın Kendisidir: Yeryüzü Okulu!

Doğa Okulu tarafından düzenlenen Yeryüzü Okulu milyarlarca canlıyla paylaştığımız yeryüzünü tanımak ve birlikte nefes aldığımız milyarlarca canlıyla tek vücut olabilmek için 19-20-21 Şubat tarihlerinde Seferihisar’da!

Doğa Okulu, “doğada olduğu gibi, kendi halinde ve insanın gözünü almadan” olarak resmedilen Seferihisar’ın en kalabalık ve en büyük köyü olan Orhanlı Köyü’nde kurulmuştur. Doğayı sadece insanın bir aracı olarak gören anlayıştan uzak, doğayı okuma ve çoğaltma amacı gütmektedir. Bu hedefe ulaşmanın ancak doğanın döngüsel mantığının aracı kullanılmadan kavranmasıyla mümkün olacağını düşünmektedir.

Bu doğrultuda Doğa Okulu, bir canlı olarak yeryüzünün uyumunu, değişimini ve bozuluşunu ele alacakları Yeryüzü Okulu isimli 3 günlük bir usta-çırak kursu düzenliyor.

Yeryüzü Okulu’nda, yeryüzünün farklı yerlerinde doğa ile içiçe yaşayan ve doğa kültürünü sürdüren toplulukları ve bu toplulukların düşünme biçimleri de ele alınacak. Ve bu oturum İzmir Mahal Tepeleri’ndeki bir vadide yapılacak bir yürüyüş esnasında gerçekleştirilecek.Okulda ayrıca, tüm varlıkların yaşam haklarının birbirine bağlı olması ve hak kavramının parçalanamaz oluşu çerçevesinde yeryüzünün nasıl savunulabileceği ve bu savunuyu gerçekleştirmiş farklı toplulukların deneyimleri üzerinde de durulacak.

Okul kurstaki eğitim faaliyetleri ücretsiz sunup, katılımcıların günlük yemek ve malzeme masraflarına ortak olması beklemektedir.

Kayıt ve iletişim için bu adrese başvurabilirsiniz:  derya@dogaaskina.org