Anasayfaİnsani YardımÇalışma Koşulları

İnsani Yardım Alanında Donör İlişkilerinin Geliştirilmesi

İnsani Yardım Alanında Donör İlişkilerinin Geliştirilmesi

Less paper more aid inisiyatifi; insani yardım alanında çalışan birçok sivil toplum örgütünün, kurumsal ve operasyonel süreçlerde donör ilişkileri geliştirmek ve verimliliği artırmak üzere kuruldu. Bu inisiyatifin; insani yardım alanında çalışmalar yapan birçok kurumun, donörler ile olan ilişkilerini daha verimli hale getirmesi amaçlanıyor.

Hem uluslararası hem de ulusal çerçevede oldukça önemli bir konu olan mülteciler ve insani yardım için gerek duyulan gönüllülük, operasyonel süreçler, ilk müdahale gibi zorunlu eylemler, öncelikli olarak önemli bir bütçe ve dolayısıyla donör faktörüne ihtiyaç duymaktadır. Çoğu insani yardım örgütü, yaptığı çalışmaları donörlerinin sağladığı finansman kaynakları ile yürütmektedir. Dolayısıyla, insani yardım örgütlerinin donörlere yönelik bir sorumluluğu bulunmaktadır.

İnsani yardım örgütleri; afetlere hazırlıksız yakalanan, mülteci sorunuyla karşılaşan, gıda, eğitim ve sağlık hizmeti bekleyen bireyler için daha fazla çalışma yapabilecekken, donörler için gerekli olan tonlarca raporlama sürecinden dolayı mevcut enerjiyi ve insan gücünü verimli kullanamamaktadır. Bu kapsamda, Less paper more aid, bu sorumluluğun farkına varılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması için yola çıkmış bulunuyor.

Finansman sağladıkları kurumların nasıl çalıştığını, bu finansmanın ne ölçüde verimli kullanıldığını görmek isteyen donörler için inisiyatif; bu konuda çalışma yapan örgütlerin şart koştuğu raporların kurumdan kuruma, ülkeden ülkeye olan farklılıklarını azaltarak bir standart altında toplanmasını sağlamak için çalışıyor. Özet olarak amacın, raporlama süreç ve formatlarını birbirleriyle uyumlu hale getirmek ve kolaylaştırmak olduğu söylenebilir.

İnisiyatifin ‘örgüt-donör’ ilişkisinde gördüğü sorun ve eksiklikler ise şu şekilde: 1- Raporlama Formatlarının Farklı Olması, 2- Son Teslim Tarihlerinde Zamanlama Sorunu, 3- Raporların Sıklığı ve Sayısı ve 4- Bir İletişim Kanalı Olarak Raporlama.

İnisiyatifte yer alan ve destek olan kurumlar:

İnisiyatifin içersinde yer alan ve destek olan kurumlar