AnasayfaEkoloji

İşte dünyadaki nehirlerin çarpıcı detaylara sahip haritaları!

İşte dünyadaki nehirlerin çarpıcı detaylara sahip haritaları!

Macaristan’dan başlayarak tüm dünyaya açılan haritacı Robert Szucs, dünyanın en önemli su havzalarını renklendirerek haritalandırma işini çarpıcı şekillerde yapıyor.

Haritalar, hem zengin verilere ulaşmayı mümkün kılıyor hem de muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Ana nehirlerin, kapalı ve açık havzaların akış yolları gösterilen çalışmada, doğal kanallar arasındaki hiyerarşinin düzenini belirlemek ve sınıflandırmak için Strahler yöntemi kullanılmış. Nehir havzaları arasındaki setler ise renklerle gruplandırılmış. Szucs, haritalarını Coğrafi Bilgi Sistemi’ni kullanarak oluşturmuş. Normalde bu sistem, orman örtüsünü incelemekten tutun suç yoğunluklarına kadar birçok alanda kullanılıyordu ancak nehir haritaları bir ilk oldu.

Szucs, eserlerini “kişiliğimin gösterişli ve inek taraflarının güzel bir melezi olan sanatsal haritalar” olarak tanımlıyor.

Dünya Geneli

 Can you spot the world's ten largest drainage basins? In order of magnitude: Amazon, Congo, Nile, Mississippi, Ob, Parana, Yenisei, Lena, Niger, Amur. Image source: Grasshopper Geography

Büyüklük sırasına göre havzalar: Amazon, Kongo, Nil, Mississippi, Ob, Parana, Yenisey, Lena, Nijer, Amur.

Afrika

 Africa is home to the rivers with the world's second- and third-largest catchment areas: the Congo (in blue), with a basin of 1.44 million square miles (3.73 million km2), and the Nile (in red), with basin area of 1.26 million square miles (3.25 million km2). The Nile is the longest river in Africa, though (4,130 miles; 6,650 km), followed by the Congo: 2,900 miles (4,700 km). The Congo River's alternative name, Zaire, comes from the Kikongo nzadi o nzere ('river swallowing rivers'). Image source: Grasshopper Geography

Afrika, dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük havza alanlarına sahip olan nehirlere ev sahipliği yapmaktadır: Kongo (mavi), 1.44 milyon milkarelik (3.73 milyon km2) bir havzaya sahip ve Nil (kırmızı) 1.26 milyon milkarelik (3.25 milyon km2) havzaya sahip. Nil, Afrika’daki en uzun nehridir (4,130 mil; 6,650 km). Ardından gelen Kongo ise 2,900 mil (4,700 km) uzunluğundadır. Kongo Nehri’nin diğer adı olan Zaire, “kikongo nzadi o nzere” yani nehirleri yutan nehir anlamına geliyor.

Avrupa

 The Volga (in yellow) is the river with the biggest catchment area in Europe (just under 545,000 square miles; 1.41 million km2). It flows exclusively through Russia, and the catchment area is entirely within Russia as well. Europe's number two is the Danube (in orange), which flows through 10 countries — more than any other river in the world. Its drainage basin (just over 307,000 square miles; almost 796,000 km2) includes nine more countries. Image: Grasshopper Geography

Volga Nehri (sarı renkte), Avrupa’nın en büyük havza alanına sahip olan nehirdir (545.000 kilometrekare’in altında; 1.41 milyon km2). Yalnızca Rusya üzerinden akar ve havza alanı tamamen Rusya’da bulunmaktadır. Avrupa’nın iki numarası ise toplamda 10 ülkede akan Tuna Nehri’dir (turuncu). Drenaj havzası yaklaşık olarak 307.000 milkaredir yani neredeyse 796.000 km2.

Almanya

 The hydrographic map of Germany is dominated by just four major drainage systems: the Danube (in orange) in the south, the Rhine (in blue) in the west, the Elbe (in purple) in the east and the Weser (in green) between the latter two. In Antiquity, the Rhine was the border between the Roman Empire and the Germans. Rome once attempted to shift the border to the Elbe, which would have radically altered the course of history, but it suffered a massive defeat in 9 CE at the Teutoburger Wald (roughly between both rivers). Image: Grasshopper Geography

Almanya’nın hidrografik haritasına sadece dört ana drenaj sistemi hakimdir: güneyde Tuna (turuncu), batıda Ren (mavi), doğuda Elbe (mor) ve son olarak Weser (yeşil). Antik dönemde Ren, Roma İmparatorluğu ile Almanlar arasındaki sınır olarak kabul edilirdi.

İngiltere ve İrlanda

 Both Ireland and Great Britain are islands, as a result of which neither boasts a continental-class river. Twenty of the 30 longest British rivers are less than 100 miles (160 km) long. The longest river in Britain is the Severn (220 miles, 354 km), its catchment area shown in blue in the southwest. Ireland's longest river is the Shannon (224 miles, 360 km). Even combined they're not as long as France's Seine (483 miles, 777 km). Image: Grasshopper Geography

Hem İrlanda hem de İngiltere, pek uzun nehirlere sahip olmayan ülkelerdir. En uzun 30 İngiliz nehrinden sadece yirmi tanesi 160 mil kadardır. İngiltere’nin en uzun nehri ise Severn’dir (220 mil, 354 km). İrlanda’nın en uzun nehri de Shannon’dur (224 mil, 360 km). İkisinin toplamı Fransa’nın Seine Nehri (483 mil, 777 km) kadar bile etmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri

 Spread-eagled across the central part of the United States, the Mississippi's drainage basin covers all or parts of 32 U.S. states (and two Canadian provinces). The easternmost point of Ol' Man River's catchment area is really far east: Cobb Hill in northern Pennsylvania. Here rises the Allegheny, tributary of the Ohio, which in turn flows into the Mississippi at Cairo, Illinois. Image: Grasshopper Geography

Amerika Birleşik Devletleri’nin orta kesimine yayılmış olan Mississippi’nin drenaj havzası, toplamda 32 eyaletinin bir bölümünü kapsar.

Avustralya

 At 1,558 miles (2,508 km), the Murray is Australia's longest river. It is often considered in conjunction with the Darling (915 miles, 1,472 km), the country's third-longest river, which flows into the Murray. The Murray-Darling basin (in blue, in the southeast) covers just under 410,000 square miles (1.06 million km2), or 14 percent of Australia's total territory. Don't let that spidery network of river courses in the interior fool you: Australia is the world's driest inhabited continent (Antarctica, bizarrely, is drier). Image: Grasshopper Geography

1,558 mil uzunluğundaki (2,508 km) Murray, Avustralya’nın en uzun nehridir. (Genellikle, Darling (915 mil, 1.472 km) ile birlikte kabul edilir.) Murray-Darling havzası (turkuaz renkte, güneydoğuda) 410.000 milkare’ye (1.06 milyon km2) veya Avustralya’nın toplam alanın yüzde 14’üne denk geliyor. İç kısımdaki nehir ağlarına rağmen Avustralya, Antarktika’dan bile daha kurak olan tek yerleşim yeridir.

Rusya

 Four of the world's largest drainage basins are in Russia: the Ob, Yenisei and Lena (origin of Vladimir I. Ulyanov's nom de guerre, Lenin) entirely and the Amur, shared with China. The Volga may be Europe's longest river, but 84 percent or Russia's surface water is east of the Urals, in Siberia. The sparsely-populated region is traversed by 40 rivers longer than 1,000 km. Combined, the Ob, Yenisey and Lena rivers cover a drainage area of about 8 million km2, discharging nearly 50,000 m3 of water per second in the Arctic. Image: Grasshopper Geography

Dünyanın en büyük drenaj havzalarından dördü Rusya’da yer alır: Ob, Yenisei, Lena ve Amur. Volga, Avrupa’nın en uzun nehri olabilir, ancak yüzde 84’ü Rusya’da bulunur. Ek olarak, Ob, Yenisey ve Lena nehirleri Arctic’te saniyede yaklaşık 50.000 metreküp su tahliye ederek yaklaşık 8 milyon kilometrekarelik bir drenaj alanını kaplar.

Szucs; Karayipler’deki adalarda, Alaska’daki deniz biyologlarıyla, Borneo’daki arkeologlarla birlikte bir orangutan koruma programında gibi birçok destinasyonda çalışmış. Sadece teorik anlamda bir harita tutkunu olmadığını buradan anlayabiliyoruz. Birkaç ayda bir başka bir ülkeye taşınmaya çalıştığını söyleyen Szucs, harita oluşturma becerilerini buna bağlıyor. Szucs: “Hareketlerim her zaman geçicidir ve bir sivil toplum kuruluşu için gönüllü olmakla bağlantılıdır. Becerilerimi geliştirmenin en büyük yolları olarak dünyayı görmeyi ve yeni kültürleri tecrübe etmeyi görüyorum. Hatta şu anda Alaska’ya balinalarla çalışmak için yeniden dönmeyi umuyorum.” ifadelerinde bulundu.

Robert Szucs’un haritalarına erişmek için tıklayınız.

Kaynak